Αγονη και η δεύτερη δημοπρασία για το ΞΕΝΙΑ της Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Αγονη κηρύχθηκε και η δεύτερη δημοπρασία για την υπεκμίσθωση του ΞΕΝΙΑ Λιβαδειάς καθώς κανείς υποψήφιος επενδυτής δεν παρουσιάστηκε στη δημόσια διαδικασία που έγινε στο Δημαρχείο της βοιωτικής πρωτεύουσας. Τώρα κι εφόσν τηρηθούν τα νόμιμα το ζήτημα πρέπει να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς, οπότε και θα τοποθετηθεί ο Σύλλογος Φίλων του ΞΕΝΙΑ Λιβαδειάς.

 

από http://viotia.blogspot.gr/