Η χώρα μας για 5η φορά στην προεδρία του συμβουλίου της Ε.Ε.

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ελλάδα την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Ιταλία την 1η Ιουλίου 2014. Είναι η πέμπτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ μετά την προσχώρησή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1981.

Προηγούμενες Ελληνικές Προεδρίες

1η Ιουλίου – 31η Δεκεμβρίου 1983

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία της ΕΟΚ για πρώτη φορά το β΄ εξάμηνο του 1983. Στα κύρια επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας του 1983 συγκαταλέγονται η ενεργοποίηση του νέου συμπληρωματικού προϋπολογισμού το 1983, η ουσιαστική πρόοδος στον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης, η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού για την υπογραφή της Σύμβασης του Lomé III και η υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚ και του Συμφώνου των Άνδεων.

 

1η Ιουλίου – 31η Δεκεμβρίου 1988

Η δεύτερη Ελληνική Προεδρία ανέλαβε πρωτοβουλίες ώστε να συζητηθούν καίρια ζητήματα σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της κοινότητας και το περιεχόμενο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ως προς αυτό αποτέλεσαν οι πρωτοβουλίες για τον διεθνή ρόλο της Κοινότητας, τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, την περιβαλλοντική προστασία καθώς και οι γενικές συζητήσεις αναφορικά με τις σχέσεις ανατολής-δύσης. Η δεύτερη Ελληνική Προεδρία ολοκληρώθηκε με τη διοργάνωση της Συνόδου στο εντυπωσιακό Κάστρο των Ιπποτών στη Ρόδο[en], όπου τέθηκαν τα θεμέλια για την υιοθέτηση του Κοινοτικού Κοινωνικού Χάρτη.

 

1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 1994

Η Προεδρία αυτή υπήρξε εντελώς διαφορετική από τις δύο προηγούμενες. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μόλις τεθεί σε ισχύ απαιτώντας την αντιμετώπιση αρκετών εξαιρετικά σύνθετων και δύσκολων ζητημάτων που αφορούσαν τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οδηγός ιδέα της Προεδρίας υπήρξε η έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, ως εκ τούτου, το πρόγραμμά της είχε αμιγώς ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας (24-25 Ιουνίου 1994)  οι προσπάθειες για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή των αντίστοιχων Πράξεων Προσχώρησης. Στη διάρκεια της τρίτης ευρωπαϊκής Προεδρίας της, η Ελλάδα προώθησε την προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ προς τη νότια και ανατολική Ευρώπη με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της συνεργασίας στην ΝΑ Ευρώπη.

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας πολιτικής που διαχειρίστηκε με επιτυχία η Τρίτη Ελληνική Προεδρία υπήρξε αυτός της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιδιώκοντας να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση νέας θεσμικής ταυτότητας για τις δραστηριότητες του Τρίτου Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελληνική Προεδρία προώθησε:

  • την επίσπευση των εργασιών για την προετοιμασία Συνθήκης για την ίδρυση της Europol
  • την επίσπευση της εφαρμογής της Σύμβασης του Δουβλίνου, ταυτόχρονα με την προώθηση της ιδέας υπογραφής παράλληλης σύμβασης με μη κράτη-μέλη προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη, εναρμονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου
  • την προετοιμασία συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών
  • τη στήριξη της δικαστικής συνεργασίας και κοινής δράσης ως μέρος των προσπαθειών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

 

1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2003

Η παρουσίαση του σχεδίου Ευρωπαϊκού Συντάγματος μαζί με την Τελετή Υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης των 10 υποψήφιων χωρών αποτέλεσαν ορόσημα στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσονται στο πλαίσιο της τέταρτης Ελληνικής Προεδρίας. Το δεύτερο εξ αυτών, δηλαδή η υπογραφή των 10 Συνθηκών Προσχώρησης, σηματοδότησε την τελευταία φάση του μεγαλύτερου κύματος διεύρυνσης στην ιστορία της ΕΕ και σφράγισε την επανένωση της Ευρώπης. Αποτέλεσε εξέχουσα στιγμή της Προεδρίας, που έλαβε χώρα στους πρόποδες της Ακρόπολης των Αθηνών. (Για φωτογραφία, δείτε εδώ).

Η τέταρτη Ελληνική Προεδρία (2003) έθεσε ως προτεραιότητα τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια και άσκησε πίεση για σαφή δέσμευση της ΕΕ για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η Agenda της Θεσσαλονίκης, που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2003, περιλάμβανε σειρά συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούσαν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(Για φωτογραφία από το Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, δείτε εδώ.)

Η αυλαία της Ελληνικής Προεδρίας έπεσε σε εγκωμιαστικό κλίμα για τη συμβολή της Ελλάδας, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χαρακτηρίζει (Σύνοδος ολομέλειας 1.7.2003, Στρασβούργο) την Προεδρία του α΄ εξαμήνου του 2003 «πρότυπο για την αποτελεσματικότητα μεσαίου μεγέθους χωρών στην άσκηση της Προεδρίας» (Maij Wegen, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ενώ παράλληλα η Ελληνική Προεδρία επαινέθηκε επίσης και για την ικανότητα διαχείρισης των υποθέσεων σε «ανθρωπιστικό πνεύμα» (Carlos Lage, Σοσιαλιστικό Κόμμα). Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η Ελληνική Προεδρία κατόρθωσε «με εξαιρετική ηγετική ικανότητα να κρατήσει το πηδάλιο σε μια πορεία που δεν ήταν κρουαζιέρα, αλλά Οδύσσεια» (Βαρώνος Crespo, Σοσιαλιστικό Κόμμα).

Πηγή: http://www.gr2014.eu/el