Ο αντιδήμαρχος Ορχομενού Γ. Τσιάμης μέλος της Ομάδας Εργασίας για τις «Ψηφιακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.»

Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη το µέλος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Αντιδήμαρχος Ορχομενού ο Γιάννης Τσιάμης ορίστηκε μέλος της Ομάδας Εργασίας για το σύνολο της διάρκειας του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.»

Η συμμετοχή του κ. Τσιάμη είναι σημαντική όχι μόνο για τον δήμο Ορχομενού αλλά για το σύνολο του νομού αφού έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η έγκριση των δράσεων των Ο.Τ.Α., όπως προβλέπεται στην σχετική Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών και Δικτύων, ο συντονισμός της υλοποίησης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.» που εκχωρήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», σύμφωνα µε την Κοινή Απόφαση και ο συντονισμός ενεργειών μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», της ΚΕΔΕ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης καθώς και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση και παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου.

Η ομάδα εργασίας θα μετακινείται και να επιλαμβάνεται σχετικών µε την υλοποίηση των έργων θεμάτων επιτόπου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις ενώ θα υποστηρίζεται από έναν νομικό σύμβουλο και γραμματειακή υποστήριξη.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων, οδηγό πόλης, διαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη, διαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου, ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του πολίτη, αγροτική παραγωγή και τουρισμό  με ανάδειξη ευκαιριών, αθλητικές δραστηριότητες, προώθηση τοπικού εμπορίου και τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω και η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην «Ψηφιακή Ελλάδα» (όπως περιγράφεται στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), ο οποίος έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).