Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ συνέχεια…

Κοινοποίηση στα Social Media

Το ¨δέσιμο¨ του έργου… στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου, που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ρωτήθηκε για την καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης και μας άφησε ¨άναυδους¨ με πολλά ερωτηματικά, αποκαλύφθηκε στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε.. Με συνοπτικές διαδικασίες που διήρκησαν 20 λεπτά .. λύθηκε το πρόβλημα καθυστέρησης ενός μήνα!

Για την ενημέρωση των δημοτών παραθέτουμε την άποψή μας που καταχωρήθηκε στα πρακτικά:

Η ανάκληση της 321/2013 απόφασης της Ο.Ε. που απέρριπτε την εξέταση της ένστασης, αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την ανεπάρκεια και την έλλειψη γνώσης της Δημοτικής αρχής στην διαχείριση έργων.

Χωρίς νέα στοιχεία, χωρίς αιτιολογημένη εισήγηση, ανακαλεί προηγούμενες αποφάσεις  και αναρωτηθήκαμε αν οι αρχικές ήταν παράνομες, αν  εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία δεν  έχει απαντήσει μέχρι σήμερα.

Για την νομιμότητα των αποφάσεων της Ο.Ε. εξακολουθούμε να αγωνιούμε, αφού βάσει του Δημοτικού Κώδικα: δεν μπορεί να επανεξετασθεί το ίδιο θέμα πριν την πάροδο δύο μηνών και χωρίς νέα στοιχεία – αιτιολογημένη εισήγηση.

Για ποιούς λόγους ανακλήθηκαν οι αποφάσεις; Η τεχνική υπηρεσία και η Νομική σύμβουλος αναθεώρησαν τις εισηγήσεις τους; Άλλαξαν άποψη για την εξέταση της ένστασης; Στην συνεδρίαση δεν κατατέθηκαν ούτε νέα στοιχεία ούτε νέα εισήγηση!

Η καθυστέρηση του έργου γενικά και ειδικά λόγω της μη εξέτασης της ένστασης, κατά ένα μήνα, βαρύνει τον Δήμαρχο και τους χειρισμούς του αποκλειστικά. Ευθύνεται γιατί δεν αποδέχεται ποτέ τις προτάσεις μας, ακόμη και σε θέματα που έχει άγνοια. Στο 2013 δεν προβλέπεται υπογραφή σύμβασης και αν δεν υπάρξουν νέες εμπλοκές, θα υπογραφεί προς το τέλος Ιανουαρίου 2014!.                                        Η καθυστέρηση του έργου επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου από την μεταφορά των απορριμμάτων στην Θήβα και εγκυμονεί τον κίνδυνο της αύξησης των τελών καθαριότητας την οποία θα επιβαρυνθούν οι δημότες. Ποιός επιτέλους θα αναλάβει την ευθύνη;

Πέραν της … ανακυβίστισης και της συγνώμης του Δημάρχου προς τους ενιστάμενους εργολήπτες για την ηθική τους δικαίωση, το ερώτημα  παραμένει : είναι βέβαιος ο Δήμαρχος για την νομιμότητα των πράξεών του και τις νέες αποφάσεις της Ο.Ε.; ή προσπαθεί να διορθώσει το λάθος με ένα άλλο λάθος;

Το έργο μπορεί και πρέπει να κατασκευασθεί άρτια, άμεσα και με νομιμότητα.  Οι παραλείψεις των διοικούντων δεν πρέπει να  επιβαρύνουν τους δημότες.

                                                                     για την    ¨Δυναμική συνεργασία¨

                                                                                         Πούλου Γιώτα