Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών για το 2014

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε Απόφαση για την εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών για το  έτος 2014.

Στόχος του προγράμματος επιτήρησης της γρίπης των πτηνών είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση, άμεσα και αποτελεσματικά, ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών. Το πρόγραμμα αφορά και στα εκτρεφόμενα πουλερικά και στα άγρια πτηνά. Πραγματοποιείται ανελλιπώς εδώ και μια δεκαετία στην ελληνική επικράτεια και είχε συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών το 2006 σε άγρια πτηνά.

Το πρόγραμμα που υπέβαλε η Ελλάδα για το 2014 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων.

Με αφορμή την υπογραφή της Απόφασης ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε τα εξής:

«Η προστασία της δημόσιας υγείας παραμένει το ύψιστο μέλημα μας στο ΥπΑΑΤ. Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε, στο μέτρο του δυνατού, και να αντιμετωπίζουμε άμεσα και επιτυχώς τυχόν ανησυχητικά περιστατικά. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε την εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης της γρίπης των πτηνών, για το έτος 2014, προκειμένου να διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο της δημόσιας υγείας αλλά και να προστατεύσουμε το πτηνοτροφικό κεφάλαιο της χώρας».