Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Στις  εκλογές  που  διεξήχθησαν  στο   9ο  Περιφερειακό   Τμήμα  Ανατολικής  Στερεάς  του  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΑΣ,   την   Κυριακή  15  Δεκεμβρίου  2013,  για  την  ανάδειξη  Τοπικής  Διοίκησης  και  εκπροσώπων  στη  Συνέλευση  των  Αντιπροσώπων  ( Σ. τ. Α. )   είχαμε  τα  κάτωθι  αποτελέσματα :

Εγγεγραμμένοι    709  (  547  Εύβοια – 162 Βοιωτία )  Ψήφισαν   377   (301 Εύβοια – 76 Βοιωτία )   Έγκυρα   362   Άκυρα – λευκά  15 .   Αναλυτικά :

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ψήφοι              Ψήφοι              Σύνολο

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ             Εύβοια          Βοιωτίας               Ψήφων        Ποσοστό      ΕΔΡΕΣ

 

ΔΗΚΙΟ-Σ                                138                 5                                  143          37,95 %             3

ΠΑΣΚΟ-Σ                               72                    19                                91             24,13 %             2

ΠΟΦΕΕ                                  33                    12                                45              11,67 %            1

ΣΑΛΟΣ                                   28                    34                                62               16,44 %           1

ΔΠΚ-Ο                                    4                      3                                  7                  1,85 %           __

ΑΚΙΟΕ                                    13                    1                                  14                 3,97 %       __

ΛΕΥΚΑ    ΚΑΙ    ΑΚΥΡΑ       13                    2                                  15

ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  των  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ( Σ. τ. Α )

 

ΔΗΚΙΟ-Σ                                145                 7                                  152                    40,35           %

ΠΑΣΚΟ-Σ                               54                    20                                74                       19,65           %

ΣΥΝΑΡ-ΟΕ                            11                    21                                32                        8,50%

ΠΟΦΕΕ                                  13                    7                                  20                        5,30%

ΔΠΚ-Ο                                    13                    4                                  17                        4,52%

ΑΚΙΟΕ                                    18                    4                                  22                         5,72

ΑΡΣΥ-Ο                                  18                    1                                  19                           5,05 %

ΕΣΚΟ                                     14                    6                                 20                          5,30 %

ΔΗΜΑΡΚΟ-Σ                                    2                      __                  2                          0,50  %

ΑΙΓΑΙΟ                                    __                        2                             2                          0,50

ΛΕΥΚΑ     ΚΑΙ   ΑΚΥΡΑ     13                            4                            17

 

Για  την  Τοπική  Διοίκηση  εξελέγησαν  οι  κάτωθι :

Από  την  ΔΗΚΙΟ  οι  Κων.  Λαγός  με   100  ψήφους,  Αναστασίου Δημ   με 69    ψήφους και Ιωάν. Κοτρογιάννης με 65  ψήφους   ,  από  την  ΠΑΣΚΟ-Σ  οι   Αναστ.  Μάζης  με  63 ψήφους και   Αθαν. Καραϊσκος με  37 ψήφους,  από  την ΣΑΛΟΣ  ο κ. Μάρκος Χρ.  32  και  από  την  ΠΟΦΕΕ  ο κ.  Στ.  Σπύρου  με   18   ψήφους..

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΤΟΠ. Δ/ΣΗΣ

ΚΩΝ.   ΛΑΓΟΣ