Απάντηση Ν. Παπαγγελή στις διαμαρτυρίες για τη δημοπράτηση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Με αφορμή δημοσιεύματα σε τοπικά ΜΜΕ, αλλά και αναφορές περί «παράνομων» ενεργειών του Δημάρχου Λεβαδέων για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς μετά την καταστροφική πυρκαγιά του  Αυγούστου, θέτουμε υπόψη των δημοτών ότι:

  1. Με πολύ γρήγορες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ με τις δύσκολες διαδικασίες του ΕΣΠΑ (κονδύλια μέσω Ε.Ε.) , δεδομένου ότι δεν υπήρχε δυνατότητα για κρατική επιχορηγήση.
  2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίθηκε ότι η διαδικασία  αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς πρέπει να ενταχθεί στις διατάξεις της νομοθεσίας «περί εξαιρετικά επείγοντος», προς όφελος των δημοτών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
  3. Με βάση την νομοθεσία ο Δήμαρχος Λεβαδέων είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση του έργου χωρίς έκπτωση.  Ωστόσο, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του δημόσιου συμφέροντος,  ο Δήμαρχος έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίσθηκε να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός με περιορισμένο αριθμό μειοδοτών. Έγινε ανοικτή πρόσκληση στην οποία ανταποκρίθηκαν αρχικά δεκατρείς (13) κοινοπραξίες και από αυτές η Οικονομική Επιτροπή προσκάλεσε δέκα (10) τοπικές. Από τη διαδικασία προέκυψε όφελος αφού ο επιλεχθέντας μειοδότης προσέφερε έκπτωση 33% ήτοι όφελος περίπου 400.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου.
  4. Η κοινοπραξία που είχε καταθέσει την προσφορά με τη μικρότερη έκπτωση, υπέβαλε ένσταση για τυπικούς λόγους. Ο πρόεδρος (Δήμαρχος) και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βασιζόμενοι στη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, έκριναν ότι έπρεπε να απορριφθεί η ένσταση ως απαράδεκτη και να προχωρήσει η ανάθεση του έργου στο μειοδότη.

 

Τέλος, θεωρούμε ότι για να μην προκαλούνται αναίτια δυσφημιστικές εντυπώσεις σχετικά με θέματα του Δήμου και για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών θα πρέπει οι δημοσιογράφοι να ζητούν στοιχεία και από τον ίδιο τον Δήμο Λεβαδέων, γιατί αλλιώς δημιουργούν σύγχυση αντί για έγκυρη πληροφόρηση. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς παρελήφθη με πολλά και σοβαρά προβλήματα από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Στο διάστημα της παρούσας δημοτικής αρχής όχι μόνο αντιμετωπίστηκαν τα περισσότερα από τα προβλήματα του αλλά εξασφαλίστηκαν και 6,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Η πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος της υποδομής του, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και γίνεται τεράστια προσπάθεια ώστε παρά τα όποια προσκόμματα και τα εμπόδια από διάφορες κατευθύνσεις, να αποκατασταθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.