Επανατοποθέτηση σχολικών φυλάκων.

Κοινοποίηση στα Social Media

Με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4172/2013 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όλοι οι υπηρετούντες σχολικοί φύλακες, μετά από κατάργηση των οργανικών τους θέσεων, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε μελέτη σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αναγκών, που υφίστανται και θα συνεχίσουν να υφίστανται στα σχολεία. Αποτέλεσμα της καταστάσεως αυτής είναι, ότι δεκάδες σχολικές μονάδες παρουσιάζουν καταστροφές, σε πολλές περιπτώσεις δυσανάλογα πιο δαπανηρές από το κόστος μισθοδοσίας των φυλάκων.
Παράλληλα, από Δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα εκδίδονται σταδιακά αποφάσεις, που κρίνουν, ότι οι διατάξεις του ν.4172/2013 είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα, δεδομένου, ότι δεν προηγήθηκε της καταργήσεως των θέσεων οποιαδήποτε μελέτη αναφορικά με την δομή και την οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών.
Την ίδια δε στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωράει στην πρόσληψη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ επιστατών, που ουσιαστικά αποσκοπούν να καλύψουν τις ανάγκες, που δημιουργήθηκαν στα σχολεία μετά την απομάκρυνση των σχολικών φυλάκων. Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται προφανές, ότι οι σχολικοί φύλακες όχι μόνο είναι αναγκαίοι, αλλά και ότι η θέση του σε διαθεσιμότητα παρουσιάζει πολλαπλά προβλήματα συνταγματικότητας.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να μην απολυθούν οι σχολικοί φύλακες που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα;
Με ποιόν τρόπο σκοπεύει να καλύψει σε μόνιμη βάση τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε φύλαξη;
Γιατί συνεχίζει να εφαρμόζει ένα θεσμό, όπως οι διαθεσιμότητες δημοσίων υπαλλήλων που οδηγούν σε απολύσεις, πρόδηλα αντισυνταγματικό, κοινωνικά άδικο και διαλυτικό ως προς τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σταθάς Γιάννης