9.700 ιατροί του ΕΟΠΥΥ υπερκάλυψαν το “δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας”

Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο ενέκρινε το σχέδιο του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την αναδιάρθρωση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), πράγμα που σημαίνει πως, 9.700 ιατροί – 8.500 εργαζόμενοι στον ΕΟΠΥΥ και 1.200 σε Περιφερειακά Νοσοκομεία – μπαίνουν στο “δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας”, αφού ο ΕΟΠΥΥ, από πάροχος υπηρεσιών Υγείας – σύμφωνα με το σχέδιο – μετατρέπεται σε “αγοραστή” υπηρεσιών ακόμη και από φορείς Υγείας του ιδιωτικού τομέα.

Με την απόφαση αυτή, εύκολα συνάγεται πως, υπερκαλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός των “διαθεσίμων” του “δευτέρου κύματος διαθεσιμότητας”.
από ww.epoli.gr/