Ελλείψεις καθηγητών λόγω διαθεσιμότητας στο ΕΠΑΛ Θήβας.

Κοινοποίηση στα Social Media

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση στο ΕΠΑΛ Θήβας, όπου υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές λόγω διαθεσιμότητας, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους μαθητές που θέλουν να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του ΕΠΑΛ Θήβας που παρακολουθούν τις ειδικότητες της Πληροφορικής, της Γεωπονικής, της Ηλεκτρολογίας και της Νοσηλευτικής χάνουν τις εξής ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα:
30 ώρες διδασκαλίας οι μαθητές της ειδικότητας της Πληροφορικής
30 ώρες διδασκαλίας οι μαθητές της ειδικότητας της Γεωπονικής
30 ώρες διδασκαλίας οι μαθητές της ειδικότητας της Ηλεκτρολογίας
60 ώρες διδασκαλίας οι μαθητές της ειδικότητας της Νοσηλευτικής
Αποτέλεσμα των ελλείψεων στις παραπάνω ειδικότητες είναι να κινδυνεύουν οι μαθητές να χάσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, εάν δεν τοποθετηθούν άμεσα οι καθηγητές των παραπάνω ειδικοτήτων.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να στελεχωθεί από τις απαιτούμενες ειδικότητες καθηγητών το ΕΠΑΛ Θήβας, προκειμένου να μη χάσουν οι μαθητές το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις;

Ο ερωτών βουλευτής
Σταθάς Γιάννης