Συνεδριάζει την Τετάρτη ο δήμος Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του 2014

Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόσκληση, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 11η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα:  Έγκριση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 – Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων).