Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Αλιάρτου. Όλα τα θέματα

Κοινοποίηση στα Social Media

 Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλιάρτου την Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1       Περί της έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας περιπτέρου στην πλατεία Τ.Κ Μαυρομματίου.

2       Περί της έγκρισης απόφασης 146/2013 Οικονομικής Επιτροπής που αφορά καθορισμό τέλους

χρήσης κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων του Δήμου Αλιάρτου.

3       Περί της λήψης απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών

τροφίμων για τον Δήμο Αλιάρτου και τα Νομικά πρόσωπα για το έτος 2014.

 

4       Περί της έγκρισης μεταφοράς κολώνας δικτύου επί της Λεωφόρου Αθηνών στην Τ.Κ Αλιάρτου.

5       Περί της λήψης απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας δεξαμενής

ύδρευσης στην Τ.Κ Αλιάρτου.

6       Περί της λήψης απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειαςπρομήθειας για

ηλεκτρολογικό υλικό έτους 2014.

7       Περί της λήψης απόφασης για έγκριση και τρόπο διενέργειας προμήθειας υδραυλικού υλικού

έτους 2014.

8       Περί της έγκρισης και τρόπου εκτέλεσης του έργου ’’Αποχετευτικός Αγωγός για Απομάκρυνση

Ομβρίων Υδάτων’’.

9       Περί της έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ’’ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ

Δ.Δ ΑΣΚΡΗΣ – Δ.Δ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ’’

10       Περί της έγκρισης μελέτης της υπό αριθ.12/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλιάρτου

για το έργο ’’Επισκευή Υδατόπυργου Θεσπιών’’.

11       Περί της παραχώρησης δυο οικιών του Δήμου Αλιάρτου λόγω άγονου διαγωνισμού.

12       Περί της αποδοχής ποσού 22.624,88Ευρώ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη

δαπανών υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου Β’ εξαμήνου 2013.

13       Περί της αποδοχής ποσού 2.728,55Ευρώ για πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου 3/9/2013 έως 1/11/2013.

14       Περί αποδοχής ποσού  22.330,00Ευρώ 11η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/2013 για έργα

και επενδυτικές δραστηριότητες.

15         Περί αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.