Έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη ντομάτα, ένα προϊόν αγαπητό στους Βοιωτούς αγρότες

Κοινοποίηση στα Social Media

Οι τιμές και για τα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν διαχρονικά
αύξηση, με μεγαλύτερη αυτή της τιμής παραγωγού. Την ίδια τάση, σε μικρότερο
ωστόσο βαθμό, ακολουθούν και οι τιμές χονδρεμπόρου και καταναλωτή. Και τούτο,
ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων λόγω εποχικότητας, αυξημένης προσφοράς/
εισαγωγών ή/και άλλων εξωγενών παραγόντων.

tomates

 

Ο δείκτης τιμών χονδρεμπόρου παρουσιάζει εντονότερη μεταβλητότητα σε σχέση με
τους δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή

tomates1

 

Η τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 37% της τελικής τιμής της τομάτας, η τιμή
χονδρεμπόρου στο 18%, ενώ η τιμή λιανικής στο 35% της τελικής τιμής.

tomates2

 

tomates3

 

Ο ρόλος των παραγωγών είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και ενισχύεται διαχρονικά, ιδίως
μέσω της ενδυνάμωσης των αγροτικών συνεταιρισμών και των δημοπρατηρίων. Οι
απευθείας πωλήσεις τους σε σούπερ μάρκετ ανέρχονται πλέον στο 43% των
συνολικών προμηθειών, με αυξητική τάση, ενώ σημαντική πτωτική τάση
καταγράφουν οι κεντρικές αγορές (λαχαναγορές).
Τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν την τομάτα σε σταθερά (και συχνά σημαντικά)
υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις λαϊκές αγορές και τα οπωροπωλεία. Οι λαϊκές
αγορές είναι συστηματικά το φθηνότερο κανάλι διανομής για την τομάτα, όπου κατά
τη διάρκεια της ημέρας (π.χ. 8:00 π.μ. σε σχέση με 14:00 μ.μ.) η τιμή της μπορεί να
μειωθεί έως και 50%, λόγω της ευπάθειας του προϊόντος, αλλά και της ανάγκης για
συγκομιδή και διάθεση νέας ποσότητας την επόμενη μέρα.

tomates4

 

Το σταθμισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ κυμαίνεται
διαχρονικά κατά μέσο όρο στο 17% περίπου, με σημαντικές ωστόσο διακυμάνσεις
που ξεκινούν από 10% (κυρίως λόγω αγορών με σχετικά υψηλό κόστος το χειμώνα)
και φτάνουν έως 25% (προϊσχύον ανώτατο επιτρεπόμενο όριο).

tomates5

 

Με βάση τα εμπειρικά στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η αγορά
της τομάτας χαρακτηρίζεται από μη συμμετρική μετακύλιση τιμής μόνο για το
χονδρέμπορο. Οι παραγωγοί και οι λιανέμποροι αντιδρούν συμμετρικά ως προς τις
μεταβολές τιμών που συμβαίνουν στα άλλα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ
οι χονδρέμποροι εμφανίζονται ευνοημένοι, δεδομένου ότι τυχόν αυξήσεις των τιμών
παραγωγού μεταδίδονται πιο γρήγορα στον χονδρέμπορο, σε σχέση με τυχόν
αντίστοιχες μειώσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι εάν η τιμή παραγωγού μειωθεί, και το
περιθώριο τιμών αυξηθεί, τη διαφορά την καρπώνονται οι χονδρέμποροι. Συνεπώς, οι                                                                    χονδρέμποροι διαθέτουν συγκριτικά αυξημένη δύναμη αγοράς, και μπορούν να                                                                                    επηρεάζουν τη συνολική διαμόρφωση των τιμών προς όφελός τους.

tomates6

 

Περισσότερα εδώ: http://www.epant.gr/img/File/parartima%20I%20oporokipeytika.pdf