Ελλείψεις καθηγητών λόγω διαθεσιμότητας στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, όπου οι μαθητές στις ειδικότητες νοσηλευτικής, βρεφοκομίας, γεωπονίας, ηλεκτρονικής, της Γ΄ τάξης  χάνουν την εβδομάδα:

– 17 ώρες το Τμήμα Νοσηλευτών, όπου είναι μαθήματα ειδικότητας

– 15 ώρες το Τμήμα Βρεφοκόμων, όπου είναι μαθήματα ειδικότητας

Επιπλέον, λόγω της απρονοησίας του Υπουργείου να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Γεωπονίας και Ηλεκτρονικών, οι μαθητές τόσο στη Β’ όσο και στη Γ’ τάξη των αντίστοιχων τμημάτων δεν διδάσκονται την εβδομάδα:

– 33 ώρες μαθημάτων ειδικότητας το Τμήμα Γεωπονίας (σε Β’ και Γ’ τάξη)

– 33 ώρες μαθημάτων ειδικότητας το Τμήμα  Ηλεκτρονικών (σε Β΄ και Γ’ τάξη)

Ενώ έχουμε φτάσει στον μήνα Δεκέμβριο, έχουν δηλαδή περάσει περισσότεροι από  τρεις μήνες από την έναρξη του σχολικού έτους, δεν έχουν συμπληρωθεί τα κενά των καθηγητών, που έμειναν εκτός διδακτικού έτους λόγω διαθεσιμότητας και που προβλέπονταν για τις  ειδικότητες  Νοσηλευτικής και  Βρεφοκομίας, ούτε έχουν τοποθετηθεί καθηγητές Ηλεκτρονικής και Γεωπονίας στις οικίες ειδικότητες. Οι διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι δεν θα υπάρξει κανένα κενό και θα καλυφθούν όλες οι θέσεις για το τρέχον διδακτικό έτος, αποδείχθηκαν ψευδείς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος να μην έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές  των παραπάνω ειδικοτήτων, ενώ επίσης κινδυνεύουν ν μην λάβουν απολυτήριο και πτυχίο.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διαθεσιμότητας των καθηγητών, αλλά και της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μόνο σκοπό έχει να οδηγήσει όσους μαθητές δύνανται οικονομικά στην ιδιωτική παιδεία και όσους δεν δύνανται στην αμάθεια.

Οι περισσότεροι  μαθητές είναι παιδιά φτωχών, λαϊκών οικογενειών, οι  οποίοι μετά το τέλος των σπουδών τους «έμπαιναν» στην αγορά εργασίας για να στελεχώσουν τις ελλείψεις που υπήρχαν στην αγορά.

Τώρα τους στερείται το συνταγματικό δικαίωμα της εργασίας για μια αξιοπρεπή ζωή.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες  προτίθεται να προβεί ώστε να στελεχωθεί από τις απαιτούμενες ειδικότητες καθηγητών το ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, προκειμένου να μη χάσουν οι μαθητές το δικαίωμα να πάρουν  μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και να λάβουν απολυτήριο και πτυχίο, όπως είχε δεσμευτεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης