Θέσπιση του θεσμού του Εγκεκριμένου Εμπόρου για την απλούστευση των διαδικασιών στις εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα των εξαγωγικών φορέων νωπών οπωροκηπευτικών και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δίνει η ενωσιακή νομοθεσία, προχώρησε με την αριθ. 2533/63997/20-05-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1380/Β΄/06-06-2013) στη θέσπιση του Εγκεκριμένου Εμπόρου για τις εξαγωγές-αποστολές νωπών οπωροκηπευτικών σε αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.

Ο συγκεκριμένος τομέας αφορά ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κομμάτι της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας και αντανακλά τις μεγάλες δυνατότητες του κλάδου Τροφίμων & Ποτών.

Ο Εγκεκριμένος έμπορος πρέπει να πληροί μια σειρά από αυστηρές προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, γραμμές παραγωγής, υγιεινή, ασφάλεια και έλεγχο ποιότητας των προϊόντων του. Τα άμεσα οφέλη για έναν Εγκεκριμένο έμπορο, προέρχονται  από τη δραστική μείωση των διοικητικών και οικονομικών βαρών, καθώς επίσης  και του χρόνου διεκπεραίωσης εξαγωγής/αποστολής των προϊόντων του, εφόσον απαλλάσσεται από τη συνεχή έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης για αυτά, μέσω του δικαιώματος χρήσης του μοναδικού Αριθμού Μητρώου Εγκεκριμένου Εμπόρου και του σχετικού λογότυπου της Ε.Ε. στη σήμανση της κάθε συσκευασίας των προϊόντων του. Τα έμμεσα εμπορικά οφέλη προέρχονται από τις ίδιες τις αγορές με την αύξηση της αξίας σε «φήμη και πελατεία» και στο brand name ενός εγκεκριμένου εμπόρου.

Η εφαρμογή του θεσμού του Εγκεκριμένου Εμπόρου  νωπών οπωροκηπευτικών, διευκολύνει τις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων περιορίζοντας τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.

Επιπροσθέτως, ο Υπουργός προέβη στη θέσπιση εφαρμογής νέου Συστήματος Ελέγχου για τα νωπά οπωροκηπευτικά, βασισμένο σε ανάλυση κινδύνου, με την έκδοση της με αριθ. 2069/54616/02-05-2013 Υ.Α (ΦΕΚ 1132/Β΄/10-05-2013), προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση του συστήματος ελέγχου με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών-μελών της Ε.Ε.

 

Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου και η εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων, συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιβράβευση των επιχειρήσεων που λειτουργούν με γνώμονα την εμπορία ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, στον εξορθολογισμό της κατανομής οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων, όσο και των αρμόδιων αρχών ελέγχου, αλλά και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος ελέγχων εφόσον θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγησή του.

Προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά το νέο θεσμικό πλαίσιο του Εγκεκριμένου Εμπόρου και του Συστήματος Ελέγχου,  η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης του ΥπΑΑΤ, πραγματοποίησε σε κεντρικό (Αθήνα) αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο (Θεσσαλονίκη και Ναύπλιο), σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων των αρμοδίων αρχών ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ) και του Υπ.Α.Α.Τ (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.).

 

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την έναρξη του θεσμού του εγκεκριμένου εμπόρου, επεσήμανε:

«Τα νωπά οπωροκηπευτικά δεν είναι μόνο προϊόντα που αποτελούν σημαντικό πυλώνα της αγροδιατροφικής μας πολιτικής, αλλά και προϊόντα που δίδουν τον τόνο της εξωστρέφειας  που πρέπει να αποκτήσουμε για όλη μας την αγροτική παραγωγή. Στρατηγική μας επιλογή είναι η ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών νωπών οπωροκηπευτικών, που έχουν ποιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τόπο παραγωγής τους. Τα ελληνικά νωπά οπωροκηπευτικά κατακτούν δυναμικά μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές και καθιερώνονται ως επάξιοι πρεσβευτές της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας. Στην προσπάθεια αυτή των επιχειρήσεων δηλώνω ότι θα είμαι σύμμαχος και υποστηρικτής, γιατί ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση περνά από την ποιότητα και την εξωστρέφεια με δυναμικές συλλογικές προσπάθειες».