Έναρξη μαθημάτων ενηλίκων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με μεγάλη ανταπόκριση ξεκίνησαν τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Δήμο Θηβαίων μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης που λειτουργεί στο Δήμο, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης .

Στο Κέντρο θα λειτουργήσουν προγράμματα ΕΘΝΙΚΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ και από τις αρχές Σεπτέμβρη 2013 έως σήμερα έχει δεχθεί 280 αιτήσεις. Μέχρι τώρα έχουν συμπληρωθεί οκτώ (8) προγράμματα και άρχισαν να λειτουργούν ήδη δύο (2)  στη Θήβα :

α.Το πρόγραμμα : «Ιταλικά για τον τουρισμό», από το θεματικό πεδίο «Γλώσσα και Επικοινωνία»

β.Το πρόγραμμα : «Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο», από το θεματικό πεδίο «Νέες Τεχνολογίες»

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 θα ξεκινήσει και στο Καπαρέλλι το πρόγραμμα «Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων» από το θεματικό πεδίο «Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον».

Το ενδιαφέρον των πολιτών για συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση για την τοπική ιστορία, για νέες ευκαιρίες στην εργασία, για  συμπλήρωση  και επικαιροποίηση των γνώσεων σε όλους τους τομείς της ζωής,  παραμένει μεγάλο.

Γι’ αυτό το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θηβαίων συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Οικονομία- Επιχειρηματικότητα
  • Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλον
  • Νέες Τεχνολογίες
  • Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  • Πολιτισμός &Τέχνη
  • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων  (Μετανάστες, Τσιγγάνοι, Κρατούμενοι )

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2262350603 και 2262350662.

 

Γιατί να συμμετέχω στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης: 

Η Διά Βίου Μάθηση ως εκπαιδευτική διαδικασία ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται.

Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας και ενσκύπτει με πραγματικό ενδιαφέρον και με θέσεις, στις ανάγκες και στις απορίες του ανθρωπίνου βίου.

Το έργο των Κέντρων εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ενηλίκων, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.