4.850 θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες

Κοινοποίηση στα Social Media

Στo ΑΣΕΠ βρίσκεται το τέταρτο και τελευταίο “πακέτο” της Kοινωφελούς Eργασίας για το 2013.

Η νέα προκήρυξη θα αφορά περίπου 4.850 θέσεις – ειδικότητας υπαλλήλου Πληροφορικής από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

– Δήμοι 8 Περιφερειών σύγκλισης 1.322.

– Επιμελητήρια Δήμων 8 Περιφερειών σύγκλισης 135.

– Λοιποί Δημοτικοί Φορείς των παραπάνω Περιφερειών 724.

– Δήμοι υπόλοιπων 5 Περιφερειών 2.214.

– Απομένουν περίπου 450 θέσεις για τις περιφέρειες.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το τέταρτο “πακέτο” αναμένεται να δημοσιευτεί ή στο τέλος του έτους ή κατά τις αρχές του 2014.

Το νέο προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες ψηφιοποίησης εγγράφων και άλλων δεδομένων  σε Δήμους και Περιφέρειες όλης της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

– Εγγεγραμμένοι νέοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

από http://www.epoli.gr/