Ευρυζωνικές συνδέσεις σε αγροτικές «λευκές» και νησιωτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, συμμετέχει στη χρηματοδότηση της υλοποίησης του γρήγορου διαδικτύου σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Το έργο «Rural Broadband» με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών», είναι προϋπολογισμού 161 εκατ. ευρώ και έχει ως στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της ψηφιακής σύγκλισης των αστικών κέντρων με την Περιφέρεια.

Πιο αναλυτικά, το έργο για το επονομαζόμενο και «Αγροτικό Ίντερνετ»  αφορά στην εγκατάσταση  μέχρι και το 2015 της  λειτουργίας ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε σχεδόν 5.100 «λευκές» αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 40% της ελληνικής επικράτειας.

Το έργο  εκτιμάται ότι θα βοηθήσει ένα σύνολο περιοχών και τοπικών οικονομιών, αφενός μεν ενισχύοντας την απασχόληση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης των δικτύων, αφετέρου δε, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές για ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η δράση χρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και το «ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους, καθώς και από ιδιωτική δαπάνη προερχόμενη από τους υποψήφιους αναδόχους του έργου. Το έργο προκηρύσσεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το έργο Rural Broadband θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την ανάπτυξη των σχεδιαζόμενων υποδομών δικτύου στις περιοχές – στόχους και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στον πληθυσμό των περιοχών αυτών. Με την υλοποίηση  της εγκατάστασης του «Αγροτικού Ίντερνετ» θα γίνει επίσης εφικτή η πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών αυτών σε βασικές  υπηρεσίες  του κράτους, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ηλεκτρονική σύνδεση με υπηρεσίες υπουργείων  κλπ.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμμετέχει ενεργά και χρηματοδοτεί ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης για την Ελληνική Περιφέρεια, την εγκατάσταση του έργου Rural Broadband, δηλαδή του «Αγροτικού Ίντερνετ». Μέχρι σήμερα το 40% της χώρας μας, σε αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αποτελούσε πάγιο αίτημα της Περιφέρειας και τώρα ξεκινάει η υλοποίησή του, να εξασφαλίσουμε δηλαδή την παροχή γρήγορου Ίντερνετ στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Με το έργο Rural Broadband θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και χιλιάδες Έλληνες πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους και του Υπουργείου μας, μέσω του διαδικτύου. Για την υλοποίηση του έργου από το ΥπΑΑΤ έχει κατανεμηθεί το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».  Επίσης,  η δημόσια χρηματοδότηση θα προέλθει μέσω και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ,  από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» του ΕΣΠΑ θα δοθούν 9,5 εκατ. ευρώ και 11,5 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω εθνικών πόρων».