Επανάληψη διαγωνισμού από τον ΕΛΓΑ για την ανάθεση των αναλογιστικών μελετών

Κοινοποίηση στα Social Media

Την επανάληψη της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης για την προαιρετική ασφάλιση του κινδύνου των εντομολογικών προσβολών στο βαμβάκι και του χαλαζιού στην ανθοφορία των καρποφόρων δέντρων και την υποχρεωτική ασφάλιση του κινδύνου καταστροφής της ηρτημένης παραγωγής από πυρκαγιά», αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, επειδή κατά τη διενέργεια του προηγούμενου διαγωνισμού κατατέθηκε μόνο μία προσφορά.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή της Ψηφιακής Υπογραφής από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Από τον ΕΛΓΑ έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2013» προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έγκρισή του. Στο Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται πυρκαγιές που έγιναν το 2013 σε ολόκληρη τη χώρα και κυρίως στους Νομούς Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου και Φωκίδας.