Δεσμεύονται 28,4 εκατ. ευρώ για τα υπόλοιπα της εξισωτικής 2008-2011

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε δύο μέρη θα κατανεμηθούν τα συνολικά 28,4 εκατ. ευρώ, που προστέθηκαν στα κονδύλια της Εξισωτικής Αποζημίωσης για φέτος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

α) 8,4 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την πληρωμή ανειλλημμένων υποχρεώσεων από τα έτη 2008-2011

β) 20 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την πληρωμή όσων έμειναν εκτός της εξόφλησης για τη φετινή αποζημίωση («επιλαχόντες»).


Ολόκληρη η σχετική απόφαση 
αναφέρει τα εξής:

Τροποποιούμε την αριθμ.πρωτ:966/ 31538/13.3.2013 Απόφασή μας ως ακολούθως:

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δικαιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον Κ.Α.Ε. 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2013 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 158.400.000 ευρώ

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης α) δικαιούχων των Μέτρων211 και 212 του έτους εφαρμογής 2012 με ποσό ύψους μέχρι 150.000.000 ευρώ και β) δικαιούχων των Μέτρων211 και 212 των ετών εφαρμογής 2008,2009,2010,2011 και με ποσό ύψους μέχρι 8.400.000 ευρώ (ενστάσεις , συμπληρωματικές πληρωμές και λοιπές εκκρεμότητες ), προσαυξημένο με τυχόν υπόλοιπα οικονομικού έτους 2012.

Αναλυτικά, για τους δικαιούχους του έτους εφαρμογής 2012, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

Α) Μέτρο 211: μέχρι 100.000.000 ευρώ

Β) Μέτρο 212: μέχρι 50.000.000 ευρώ Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας δημόσιας δαπάνης σε ένα από τα δύο μέτρα είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμηθείσας δημόσιας δαπάνης του άλλου μέτρου.

 

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για τις πιστώσεις της εξισωτικής του 2013.pdf

από http://www.agronews.gr