18 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για 5 μήνες στο Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας για ανέργους μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκινά σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα 27.948 θέσεων πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης, σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Πρόκειται για την δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορούν προσλήψεις προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς.

Στον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας κατανεμήθηκαν 18 θέσεις, οι οποίες είναι οι εξής ανά ειδικότητα : 

1

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

 

Οι αιτούντες εκτός των άλλων θα αξιολογηθούν με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως η διάρκεια της ανεργίας και η οικονομική κατάσταση του ανέργου.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και πάνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ξεκινά σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013 καιλήγει στις 12 το μεσημέρι της 20ης Νοεμβρίου 2013 και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δεν υποχρεούται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013.