18 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για 5 μήνες στο Δήμο Λεβαδέων για ανέργους μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκίνησε χτες και θα ολοκληρωθεί στις 20 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι η υποβολή αιτήσεων που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς.

Ο Δήμος Λεβαδέων θα προσλάβει 18 άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων:

2 Βρεφοκόμους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

2 Κοινωνικούς Λειτουργούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

2 Κοινωνιολόγοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

1 Οικονομολόγος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

3 Βοηθοί Βρεφοκόμοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2 Διοικητικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

2 Διοικητικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τέλος θα προσληφθούν

4 άτομα με ειδικότητα την Πληροφορική για τα ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3) εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 – 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5) άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες για θέματα συμπλήρωσης των αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 210 9989212, 210 9989857, 210 9989116, 210 9989106, 210 9989186, 2109989182, 2109989143, 2109989060.