Το ενεργειακό κόστος υπονομεύει κατάφωρα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ήταν από τους πρώτους που επεσήμανε ότι το ενεργειακό κόστος υπονομεύει κατάφωρα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Δεν περιορίστηκε όμως μόνο σ΄αυτή την προσπάθεια. Εφάρμοσε ένα πρόγραμμα θεαματικής μείωσης του λειτουργικού κόστους στην Αλουμίνιον της Ελλάδος, το οποίο απλώς ολοκληρώθηκε μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συνολικά η Αλουμίνιον της Ελλάδος εφάρμοσε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που μείωσε το κόστος παραγωγής κατά 145εκ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2013, η Αλουμίνιον της Ελλάδος θα είναι η πιο αποτελεσματική μονάδα παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη με κόστος παραγωγής 1.800 δολάρια για κάθε τόνο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι ηγεσίες ξέρουν που θέλουν να πάνε, οι θυσίες πιάνουν τόπο…

Πηγή: Εφημερίδα Επενδυτής Σάββατο 9 – Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013