Εργασίες αναβάθμισης του φωτισμού στην Έρκυνα

Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκινάνε σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, οι εργασίες για την αναβάθμιση του φωτισμού στην Έρκυνα όπως αυτή εγκρίθηκε από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» κατόπιν Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «2, Αναβάθμιση αστικών υποδομών με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑ».  Το κόστος του έργου ανέρχεται στις 442.162,86 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα.

Αντικείμενο της παρούσης πράξης αφορά στον ηλεκτροφωτισμό του περιπατητικού πεζόδρομου που βρίσκεται παράλληλα με το ποτάμι Έρκυνα. Η διαδρομή αυτή διαχωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα τα οποία μας οδηγούν σε δύο τρόπους αντιμετώπισης της λύσης φωτισμού.

Το 1ο τμήμα αφορά την διαδρομή από το Ξενία έως το πλάτωμα νότια του Ανοικτού Θεάτρου Κρύας.

Το 2ο τμήμα αφορά την αντίθετη διαδρομή, από το Ξενία έως την οδό Γεωργαντά (βόρειο τμήμα).

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και στους βανδαλισμούς που έχουν υποστεί τα φωτιστικά σώματα που έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα.

Βασικός στόχος της μελέτης που εκπονήθηκε είναι να φωτιστεί σωστά το σύνολο της διαδρομής, ελαχιστοποιώντας τις θαμβώσεις, δίνοντας συγχρόνως την αίσθηση της ασφάλειας. Παράλληλα, τονίζοντας συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία της διαδρομής, θα επιτευχθεί η αισθητική αρτιότητα και η αναβάθμιση της ατμόσφαιρας του τοπίου όπως την αντιλαμβάνεται ο περιπατητής. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φωτιστικών ώστε αφενός να μη δημιουργούν φωτορρύπανση στο περιβάλλον και αφετέρου να είναι υψηλής αντοχής τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στους βανδαλισμούς.