Στο ΕΣΠΑ οι ΧΥΤΑ Λαμίας και Κεντρικής Εύβοιας

Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ τα έργα: «Διευθέτηση του υφιστάμενου  Χ.Υ.Τ.Α. και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» Δήμου Λαμιέων» και «Επέκταση υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας», συνολικού προϋπολογισμού 18.717.990,00 €.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και πόρους του Ταμείου Συνοχής, στα πλαίσια της εκχώρησης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ), τα έργα:

  • «Διευθέτηση του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» Δήμου Λαμιέων», προϋπολογισμού 11.193.090,00 €. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση/διευθέτηση 69 στρεμμάτων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, τη διαμόρφωση και εκμετάλλευση νέου κυττάρου 42 στρεμμάτων καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
  • «Επέκταση υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας», προϋπολογισμού 7.524.900,00 €. Το αντικείμενο του έργο αφορά στην κατασκευή νέων κυττάρων επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, ο οποίος έχει έκταση 44 στρεμμάτων και  εξυπηρετεί 9 Δημοτικές Ενότητες της Κεντρικής Εύβοιας.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς επισήμανε: «Εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, στην 2η Διαχειριστική Ενότητα  της Π.Ε. Φθιώτιδας (ΧΥΤΑ Λαμίας) και στην 2η Διαχειριστική Ενότητα  της Π.Ε. Εύβοιας (ΧΥΤΑ Χαλκίδας).  Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας ότι θα χρηματοδοτήσουμε τα αναγκαία ώριμα έργα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων. Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν συνέχεια των ενεργειών μας για την εφαρμογή του «Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΠεΣΔΑ) και έχουν ως στόχο την επίλυση του προβλήματος των σκουπιδιών, τη συνολική προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

Ενώ κλείνοντας, τόνισε: «Ολοκληρώνουμε με ταχείς ρυθμούς την αξιολόγηση των προτάσεων και εντάσσουμε έργα, σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, με τα οποία στοχεύουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη και ολοκληρωτική αναβάθμιση της Περιφέρειάς μας».