Διαμαρτυρία – Καταγγελία της παράταξης << Σύγχρονος Δήμος >>

Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος οφείλει να προσδιορίζει την ημέρα και ώρα ανά εξάμηνο, για την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα : Δημοτικός Έλεγχος  –  Επερωτήσεις.

Θεωρούμε ότι η σύγκληση της Ειδικής αυτής Συνεδρίασης σήμερα 24 / 10 /2013 ( και όχι τέλος Ιουλίου ) είναι άκαιρη και χωρίς ουσία.

Επί πλέον έχουμε ως << Μείζον Αντιπολίτευση >> επανειλημμένως τονίσει την αναγκαιότητα της σταθερής ημέρας τέλεσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αντί αυτού το προεδρείο επιμένει να επιλέγει ατάκτως οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Αυτό καθιστά ( λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κυρίως ) αδύνατη τη συμμετοχή μας ως παράταξη σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Δηλώνουμε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα ανωτέρω ότι δεν συμμετέχουμε στη συνεδρίαση της 24 / 10/ 2013  και καταγγέλλουμε τη συμπεριφορά του Προεδρείου και του Δημάρχου ως αντιδημοκρατική και καταχρηστική.

 

Για το Συνδυασμό

Σύγχρονος Δήμος