Μετά από 3 χρόνια, επαναλειτουργεί και πάλι αυτόνομο το Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με την υπʼ αριθμ. 10629/17-9-2013 απόφαση του υπουργού παιδείας, επανιδρύεται το Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς.

Στο  site της ΓΓΔΒΜ  http://www.gsae.edu.gr  έχουν αναρτηθεί οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν καθώς και τα ονόματα των καταρτιζομένων.                      

 ΠΡΟΣΟΧΗ :   

Μέχρι να επιλυθούν κάποια διαδικαστικά θέματα (γραφεία, διοικητικό προσωπικό, τηλέφωνα κλπ) οι επιτυχόντες σπουδαστές αλλά και υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να αναμένουν νεότερες οδηγίες.

Από το blog  http://ieklivadias.blogspot.gr/ θα υπάρχει άμεση και συνεχής ενημέρωση.

Ι.Ε.Κ.   Λ ι β α δ ε ι ά ς