Αύξηση των πόρων του «Πράσινου Ταμείου» ζητούν οι Δήμαρχοι

Κοινοποίηση στα Social Media

Την προώθηση ρύθμισης για αύξηση του ποσοστού των πόρων του «Πράσινου Ταμείου», που προορίζονται για την κάλυψη των περιβαλλοντικών έργων στους δήμους της χώρας, από 2,5% σε 10%, ζητά η ΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κώστας Ασκούνης, με επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα και ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη τονίζει ότι, «βασικός σκοπός της σύστασης του “Πράσινου Ταμείου” είναι η χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω έργων που υλοποιούνται κύρια από τους Δήμους της χώρας».

Ωστόσο, με τη ψήφιση του προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας το ποσοστό των πόρων που διατίθεται για χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων περιορίστηκε στο 5%, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση έργων και δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Ενώ με νέα ρύθμιση στο τέλος του 2012 το ποσοστό αυτό συρρικνώθηκε περαιτέρω σε μόλις 2,5%.

«Μετά την εξέλιξη αυτή», τονίζει ο κ. Ασκούνης, «πλέον εξανεμίστηκε ουσιαστικά η δυνατότητα να υλοποιηθούν περιβαλλοντικά έργα και δράσεις από τους Δήμους της χώρας αφού οι ελάχιστοι πόροι που πλέον διατίθενται, είναι δυσανάλογοι όχι μόνο με το κόστος των προτεινόμενων έργων αλλά και το κόστος προετοιμασίας και ωρίμανσης των έργων αυτών».

Επιπλέον υπογραμμίζει ότι, με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται ευθέως η έννοια του περιβαλλοντικού ισοδύναμου που αποτελεί βασική αρχή του νόμου για τη τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

«Στο βαθμό δε, που έργα και παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το “Πράσινο Ταμείο” έχουν θετική συμβολή στην επίτευξη στόχων και δεσμεύσεων της χώρας μας που προκύπτουν από την εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών (π.χ. για την ανακύκλωση, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις προστατευόμενες περιοχές κ.τ.λ.) καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η δραματική μείωση των διαθέσιμων πόρων θα έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τη χώρα μας από μία αναμενόμενη επιβολή προστίμων.

Με δεδομένο ότι οι Δήμοι της χώρας, μέσω των δικών τους Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Δόμησης, Οικονομικές Υπηρεσίες, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος κ.τ.λ.) αποτελούν τον κύριο μηχανισμό διεκπεραίωσης, βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων, εισφορών, τελών, που εισρέουν ως έσοδα στο “Πράσινο Ταμείο”, θεωρούμε αναγκαία την αύξηση του ποσοστού των διαθέσιμων πόρων για έργα και δράσεις των Δήμων.

Η αύξηση αυτή θα συνέβαλε στη δημιουργία ενός θετικού σε τοπικό επίπεδο κλίματος, θα ενίσχυε το κλίμα εμπιστοσύνης και τη παραγωγικότητα του υπηρεσιακού και πολιτικού μηχανισμού των Δήμων γεγονός το οποίο θα οδηγούσε με βεβαιότητα στην αύξηση της εισροής πόρων στο Πράσινο ταμείο.

Συνεκτιμώντας τα δεδομένα αυτά παρακαλούμε με νέα ρύθμιση να αυξήσετε το ποσοστό των πόρων του Πράσινου Ταμείου που προορίζονται για τη κάλυψη περιβαλλοντικών έργων στους Δήμους της χώρας σε 10%» συμπληρώνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

από http://www.epoli.gr