Παραγωγοί Ορχομενού: Λήγει την Παρασκευή 25/10/2013 η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τη βροχόπτωση στις 10/10/2013

Κοινοποίηση στα Social Media
Ειδοποιούνται οι παραγωγοί Ορχομενού που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από  ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 10 Οκτωβρίου    2013 ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013.
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω:            
1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.
Β. Αμπελοειδή : δύο ευρώ (2,00 €) ανά στρέμμα.
Γ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.
Δ. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.
Ε. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά στρέμμα.
Η. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.
 
 Απαραίτητα δικαιολογητικά :
      1 .Δήλωση ΟΣΔΕ
      2. Ταυτότητα
      3. Α.Φ.Μ.
      4.   Αρ. Λογαριασμού Α.Τ.Ε.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α. ,  Γιάννα Πάνου ,  στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού