Συνεδριάζει τη Δευτέρα το πρωί στις 9:00 η οικονομική επιτροπή του δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

                                                                                                                                                                         Λιβαδειά 17/10/2013

Αρ. Πρωτ.: 30070

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                            

                                                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

 

1. Κακοτρίχης Κωνσταντίνος

2. Ρούτης Κωνσταντίνος

3. Καραμάνης Γεώργιος

4. Τσίνας Βασίλειος

5. Σταματίου Ανάργυρος

6. Ψυχογιός Παναγιώτης

7. Αποστόλου Ιωάννης

8.  Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

 

 Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την  21η Οκτωβρίου   2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  09,00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

                 Τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Κατακύρωση δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για εργασίες διαμόρφωσης – κατασκευής παραγκών της εμποροπανήγυρης στο χώρο της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Λεβαδέων έτους 2013.
  2. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΛΗΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ)».
  3. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 17.572,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
  4. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.910,09 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
  5. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ύψους 67.089,91 ευρώ για «Μεταβίβαση σε Σχολικές Επιτροπές για έργα επισκευής και συντήρησης Σχολικών Κτιρίων».
  6. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ύψους 85.231,44 ευρώ «συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ».
  7. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ για Προμήθεια πολυμηχανήματος για την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
  8. ΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αποκομιδή των απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητας Χαιρώνειας και Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων έτους 2014.
  9. Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΑΝ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» κατά του πρακτικού της 4-10-2013 της οικονομικής Επιτροπής για το έργο «ΠΡΠΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1Ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ».

 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ