Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, μετά την κινητοποίηση της 15/10/2013, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τα εκατοντάδες Μέλη του, που μετέβησαν στο ΥΠΕΚΑ, αρκετοί μάλιστα από αυτούς διανύοντας εώς και πάνω από 600 χιλιόμετρα.

Πέραν αυτών που οι ίδιοι είδαν, στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου, τους μεταφέρουμε επιπρόσθετα και την έκπληξη που προκάλεσε σε αξιωματούχους και αστυνομικούς, η ηρεμία με την οποία αναδείξαμε το θέμα μας, χωρίς τις συνηθισμένες ακρότητες. Αυτό, τιμά και τα Μέλη μας, αλλά και το Υπουργείο που εισέπραξε την “διαφορετικότητα” αυτής της κινητοποίησης.

Έτσι θα συνεχίσουμε την παρουσία μας στο χώρο: Με επιχειρηματολογία, αλλά και δυναμική συμμετοχή των Μελών μας.

Από την στιγμή της ίδρυσης του Συνδέσμου, αναδείξαμε ως πρώτο θέμα, την “ιδιαιτερότητα” με την οποία μπήκαμε στο χώρο των Φωτοβολταϊκών. Αυτό, γίνεται πλέον -για δεύτερη φορά- Νόμος του Κράτους τις επόμενες ημέρες.

Τα Αγροτικά Φωτοβολταϊκά, αποτελούν μόλις το 2,89% των φωτοβολταϊκών πάρκων (σε επίπεδο MW) και όμως, όπως διαπιστώσαμε όλοι, τους τελευταίους μήνες ο αγροτικός κόσμος έγινε στόχος σπίλωσης, ως σαν είναι ο υπεύθυνος για τις παλινωδίες και τις ταλαιπωρίες που υφίσταταται ο χώρος.

Είμαστε πεπεισμένοι, ότι αυτός ο τρόπος προσέγγισης των αγροτικών φωτοβολταϊκών δεν εκφράζει τους μικροεπιχειρηματίες του χώρου, με τους οποίους έχουμε πάρα πολλά κοινά προβλήματα και είμαστε πάντα διαθέσιμοι για οποιαδήποτε επικοινωνία και συνεργασία, πράγμα που ήδη έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Σε όλες τις ανακοινώσεις και τα έγγραφά μας, δίπλα από το κυρίως αίτημά μας, τοποθετήσαμε πάντα τη λέξη “αυτονόητο“. Και πράγματι, το αίτημά μας ήταν αυτονόητο, για τους λόγους που αιτιολογήσαμε σε όλες τις ανακοινώσεις μας. Εν τούτοις, πολλές φορές στην πατρίδα μας, για να πείσεις για το αυτονόητο, χρειάζεται προσπάθεια. Με αυτό το δεδομένο, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όσους Βουλευτές κατανόησαν νωρίς το θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε “καταγράψει” το μέγεθος της συνεισφοράς όλων.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Πλέον όμως του Νομικού προσδιορισμού μας ως “Αγροτικά Φωτοβολταϊκά” πετύχαμε και κάτι εξίσου σπουδαίο, πουαφορά όλο τον κλάδο των Φ/Β, αφού ήδη κατατέθηκε προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο Νόμου Α.Π.Ε., όπου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής: Οι διατάξεις του 2ου και του 3ου εδαφίου της παραγρ. 4 του άρθρου 27Α του  Νόμου 3734/2009, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου,ισχύουν για συμβάσεις που θα συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος Νόμου.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Μετά την αναμενόμενη ψήφιση του Νομοσχεδίου ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος δραστηριότητας του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών.

Στις επόμενες εβδομάδες θα μας απασχολήσουν:

α) Η συνεχώς αυξανόμενη καθυστέρηση πληρωμών μας από το ΛΑΓΗΕ

β) Επαφές με τις τράπεζες, ώστε να καταστούν βιώσιμα τα έργα μας.

γ) Επαφές με το Υπ. Οικονομικών, για την άρση της πρωτοφανούς υπερφορολόγησης με την μη έκπτωση από το Φορολογητέο Εισόδημα της έκτακτης εισφοράς (30%)

δ) Τα οργανωτικά του Συνδέσμου (νέες εγγραφές Μελών κλπ) καθώς και το γεγονός ότι στην επόμενη Γενική Συνέλευση, θα ζητηθεί από το σώμα η ψήφιση πρότασης που θα αφορά τον προσδιορισμό μιας καταλυτικής ημερομηνίας νέων εγγραφών στο Σύνδεσμο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ