Η ΕΣΕΕ κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη του εμπορίου στη Νέα Προγραμματική περίοδο 2014-2020

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου κατέθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη συγκεκριμένες προτάσεις και άξονες πολιτικής, μέσω των οποίων θα δοθεί η δυνατότητα στο κλάδο του εμπορίου να αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος θα  προσδώσει την αναγκαία ώθηση αλλά και τις απαιτούμενες πρωτοποριακές/καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια και οι αγκυλώσεις που επιτείνουν την υφεσιακή διαδικασία. Άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον καθοριστικής σημασίας πρωταγωνιστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Εμπόριο, στα πλαίσια της επίτευξης μίας υγιούς και στέρεης οικονομικής πολιτικής, λόγω κυρίως της πολύτιμης συνεισφοράς του τόσο στη παραγωγική διαδικασία (ΑΕΠ) όσο και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Εν όψει λοιπόν της επικείμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και των γενικών κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με το σχεδιασμό των Νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΣΕΣ, οι υποβληθείσες θέσεις της ΕΣΕΕ διακρίνονται για το στοχευμένο χαρακτήρα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην εξάλειψη διαχρονικών προβλημάτων που μαστίζουν επί σειρά ετών τον κλάδο.

Ειδικότερα, η αποδοχή/υιοθέτηση των βασικών προτεινόμενων αναπτυξιακών αξόνων (εκ μέρους της Πολιτείας), που συνοψίζονται στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των εμπορικών επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας όπως και στην αντιμετώπιση της ελλιπούς ρευστότητας στο κλάδο του εμπορίου, θα αποτελέσουν την απαραίτητη προϋπόθεση που θα εξασφαλίσει τη διαμόρφωση ενός επαρκούς, ευέλικτου και ανταποκρινόμενου στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας αναπτυξιακού μοντέλου.