Δημοπρατούνται άλλα τέσσερα έργα του Δήμου Δελφών

Κοινοποίηση στα Social Media

Δημοπρατούνται τις επόμενες ημέρες άλλα τέσσερα (4) έργα του Δήμου Δελφών στις Δ.Ε. Αμφίσσης, Παρνασσού, Γαλαξειδίου και Δελφών συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €.

1. Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.

2. Εργασίες αποκατάστασης απορροής ομβρίων υδάτων  εντός της Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας.

3. Επισκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης Δημοτικής Κοινότητας Δελφών.

4. Έργα αστικής οδοποιίας Άμφισσας. 

           

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δημοπρατούνται άλλα τέσσερα έργα του Δήμου Δελφών. Τα έργα που θα κατασκευαστούν αποτελούν πάγια αιτήματα των συγκεκριμένων τοπικών κοινωνιών και θα καλύψουν ανάγκες έξι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων σε τέσσερεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας και είναι τα εξής:

 

1. Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.

 

Το συγκεκριμένο έργο συνολικού προϋπολογισμού 687.000,34 € χρηματοδοτείται από Κοινοτικά Κονδύλια (ΕΣΠΑ). Ο σχετικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22/10/2013. Συμπεριλαμβάνονται ανά Τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού οι εξής  παρεμβάσεις:

I) Στην Τοπική Κοινότητα Επταλόφου.

 • Επένδυση με αργολιθοδομή  της εμφανούς όψης των τοιχίων που είναι κατασκευασμένα με ωπλισμένο σκυρόδεμα και βρίσκονται στην είσοδο του τοπικού διαμερίσματος.
 • Κατασκευή στέψης των λιθοδομών από ακανόνιστες χονδρόπλακες.
 • Ηλεκτροφωτισμός τοίχων με ειδικά φωτιστικά εξωτερικών χώρων, στα οποία θα περιέχονται 24 λάμπες led  λευκού χρώματος.

II) Στην Τοπική Κοινότητα  Πολυδρόσου.

 • Αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα ή του σκυρόδεματος που είναι διαστρωμένοι οι δρόμοι, με εκτιμώμενο πάχος συνολικής καθαίρεσης τα 10 εκατοστά.
 • εκσκαφή για τον υποβιβασμό της επιφάνειας του δρόμου.
 • εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου μέσου πάχους 8 εκατοστών.
 • Διάστρωση σε όλη την επιφάνεια των δρόμων και πεζοδρομίων σκυρόδεματος κατηγορίας c 16/20 πάχους 15 εκατοστών μετά σιδηρού δομικού πλέγματος (S 500s).
 • Τοποθέτηση πέτρινων κρασπέδων και στα δύο πεζοδρόμια του δρόμου από το τρίγωνο Θωμά Ρέβα μέχρι το ταχυδρομείο.
 • Πλακόστρωση με πλάκες γρανίτη φυσικής κοπής διαστάσεων 60 εκ*30 εκ * 6 εκ. του κεντρικού δρόμου εισόδου-εξόδου στο τοπικό διαμέρισμα Πολυδρόσου, από  το  δρόμο Λιλαίας -Αμφίκλειας, μέχρι το ταχυδρομείο.
 • Στα πεζοδρόμια αυτού του δρόμου θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι από γρανίτη, διακοπτόμενοι από κυβόλιθους με πορφυρίτη, σύμφωνα με το σχετικό αρχιτεκτονικό σχέδιο της μελέτης.
 • Ηλεκτροφωτισμός του δρόμου από το τρίγωνο Θωμά Ρέβα μέχρι το ταχυδρομείο, όπου υπάρχουν πεζοδρόμια με τοποθέτηση των δίφωτων κολώνων.
 • Τοποθέτηση πίλλαρ τεσσάρων αναχωρήσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις νέες κολώνες που θα τοποθετηθούν.

III) Στην Τοπική Κοινότητα Λιλαίας.

α) Θα πραγματοποιηθεί βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «πεύκα» του τοπικού διαμερίσματος που περιλαμβάνει:

 • Αφαίρεση του εξοπλισμού των γηπέδων και των μπασκετών.
 • διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτομίγματος μεταβλητού πάχους σε όλο το χώρο των δύο γηπέδων.
 • διάστρωση ασφαλτομίγματος σταθερού πάχους 5 εκ.
 • επίστρωση με συνθετικό τάπητα τύπου SPORTSOL στα όρια των γηπέδων και γραμμογράφηση αυτών.
 • Τσιμεντόστρωση διαδρόμου.
 • Κατασκευή σκαλοπατιών από σκυρόδεμα στο πέρας του διαδρόμου προαναφερθέντος τσιμεντοστρωμένου διαδρόμου.
 • Πλακόστρωση με ορθογωνισμένες πλάκες χρώματος λευκού των ανωτέρω διαδρόμου και σκάλας.
 • Επανατοποθέτηση μπασκετών και εξοπλισμού γηπέδων.

β) Θα γίνει περίφραξη του χώρου των πεύκων και συγκεκριμένα:

 • Καθαίρεση τοίχων.
 • Εκσκαφή θεμελίου τοίχων στις θέσεις όπου θα κατασκευασθούν αυτοί.
 • Κατασκευή θεμελίου τοίχων από ωπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή περίφραξης από αργολιθοδομή δύο ορατών όψεων, αρμολόγημα και μόρφωση των ακμών των.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από εμποτισμένους κορμούς δέντρων στα σημεία της περίφραξης που προβλέπει η μελέτη
 • Κατασκευή σιδηρών θυρών στις εισόδους της πλατείας, αντισκωριακή βαφή και ελαιοχρωματισμός αυτών.

 

2. Εργασίες αποκατάστασης απορροής ομβρίων υδάτων  εντός της Τoπικής Κοινότητας Βουνιχώρας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά σε 66.000,00 € και προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που αντιστοιχούν στην Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας. Ο διαγωνισμός της σχετικής εργολαβίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 11/10/2013. Προβλέπεται η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων εντός της Οικισμού. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο αγωγών όμβριων, μήκους 427,00 m και μήκους 231,00m.

Από τον προτεινόμενο αγωγό όμβριων θα κατασκευασθεί τμήμα αυτού, συνολικού μήκους 141,00m και διατομής Φ630, όπως επίσης και ένα τμήμα μήκους 70,00m με διατομή αγωγού Φ250. Τόσο ο αγωγός Φ630 όσο και ο αγωγός Φ250 θα είναι διπλού δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο. Οι αγωγοί αυτοί είναι νέας τεχνολογίας και αντικαθιστούν τις τσιμεντοσωλήνες που αρχικά προέβλεπε η μελέτη. Κατά μήκος του νέου αγωγού Φ630 θα κατασκευασθούν τέσσερα (4) φρεάτια ελέγχου από προκατασκευασμένους δακτυλίους και λοιπά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Θα κατασκευασθούν επίσης και πέντε (5) φρεάτια υδροσυλλογής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τέλος, θα αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα που αποξηλώθηκε κατά την κατασκευή του νέου δικτύου (σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα, ασφαλτικά, κλπ).

 

3. Επισκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης Δ.Κ. Δελφών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25.500,00 € και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2013. Ο σχετικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 14/10/2013.

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής στο Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης της Δημοτικής Κοινότητας Δελφών. Πιο συγκεκριμένα, θα αποξηλωθεί ο υφιστάμενος τάπητας, θα προετοιμαστεί κατάλληλα η επιφάνεια στην οποία θα εδραστεί ο νέος τάπητας και θα τοποθετηθεί νέος τάπητας από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). Η συνολική έκταση στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις είναι περίπου 510,00m².

 

4. Έργα αστικής οδοποιίας Άμφισσας.

Το συγκεκριμένο έργο συνολικού προϋπολογισμού 15.541,90 €, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που αντιστοιχούν στην Δημοτική Κοινότητα Αμφίσσης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 16/10/2013. Προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της αστικής οδοποιίας εντός της πόλης της Άμφισσας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά και η επισκευή της εισόδου που οδηγεί στο «Αλσάκι» της Αμφίσσης και της παράπλευρης οδού που τμήμα του είναι χωμάτινο και το υπόλοιπο με φθαρμένο σκυρόδεμα. Θα γίνουν εργασίες εκσκαφών, καθαίρεσης του παλαιού σκυροδέματος και αντικατάστασής του με νέο, διαμόρφωση σταμπωτού δαπέδου για τον εξωραϊσμό της εισόδου και  οποιεσδήποτε άλλες εργασίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Παρά τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρηματοδότηση του Δήμου μας, ήδη από την έναρξη της παρούσας Δημοτικής θητείας, ιεραρχούμε προσεκτικά τις προτεραιότητες του προγραμματικού μας σχεδιασμού ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης».