Κακή η πορεία του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινοποίηση στα Social Media

Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι το πιο απλό, σε σχεδιασμό και εφαρμογή, από  τα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), συνολικής δαπάνης 4,73 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και κανείς δεν έχει ζητήσει τις αυτονόητες ευθύνες από τους αρμοδίους συντελεστές για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του  προγράμματος.

Το ΠΑΑ μαζί με το αντίστοιχο της Αλιείας (ΕΠΑΛ) είναι τα μόνα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. που δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς οι ευθύνες καθυστέρησης υλοποίησης του είναι πολύ συγκεκριμένες. Σημειώνεται παράλληλα ότι έχουν γίνει αρκετές αναθεωρήσεις, ακριβώς για να <τρέξει> το πρόγραμμα…«αλλά αυτό ίσα που περπατάει».

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι το ΠΑΑ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 83% και άρα δεν υπήρχε θέμα έλλειψης πόρων, αφού η εθνική χρηματοδότηση περιορίζεται στα 830 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόνον 108 εκατ. ευρώ ετησίως. Η  Κοινοτική συμμετοχή φθάνει τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ η Ιδιωτική Συμμετοχή αναμένεται να φθάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε οι συνολικές δαπάνες μπορούσαν να ανέλθουν τα 5,95 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με έκθεση προόδου του ΠΑΑ, έχουν συναφθεί δεσμεύσεις (υπογραφές συμβάσεων) για έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,36 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή ποσοστό 70,9 %, αλλά έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης μόνον 2,45 δισεκ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 51,7%. Αντίστοιχα η απορρόφηση Κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ είναι μόνον 56,2%, ποσοστό επίσης απογοητευτικό, αν λάβει κανείς υπόψη του τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στον πρωτογενή τομέα.

Απογοητευτική είναι η απορρόφηση για ορισμένα μέτρα και δράσεις, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μηδενική. Για παράδειγμα, το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών περιορίζεται σε ποσοστό απορρόφησης 0,1%, οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης 0%, οι ενισχύσεις Natura 2000 για τα δάση 0%, η στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις επίσης 0%, όπως και η διεθνική συνεργασία. Εξαιρετικά χαμηλές απορροφήσεις σημειώνονται επίσης στα μέτρα και τις δράσεις που έχουν σχέσει με την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (4,4%), την αποκατάσταση ου δασοκομικού δυναμικού 1,3%, την ανταγωνιστικότητα 2,2% και η ποιότητα ζωής 1,7%.

Φυσικά η δικαιολογία είναι η συνήθης: Ναι μεν υπάρχουν καθυστερήσεις αλλά δεν θα υπάρξει απώλεια πόρων….

Από τo BHMA