2,974 εκ. ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2014

Κοινοποίηση στα Social Media

Οι αποδιδόμενοι πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για το 2014, σύμφωνα με το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014, που παρουσιάστηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, ανέρχονται στα 2.974 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού θα δοθούν 2.573 εκ. ευρώ και 374 εκ. ευρώ με τη μορφή ειδικής επιχορήγησης.

Οι προβλέψεις των εσόδων και των δαπανών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, εμφανίζονται μειωμένες, έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους, γιατί στα μεγέθη του 2013 έχει αποτυπωθεί η επίπτωση του προγράμματος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η εκτίμηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού, για το 2013, – σύμφωνα με το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014 – χαρακτηρίζεται ικανοποιητική.

Από τα στοιχεία προκύπτει αύξηση των εσόδων και των δαπανών, σε σχέση με το επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ, η οποία οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση της ειδικής χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α., για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. «Αποτέλεσμα αυτού είναι η βελτίωση του δημοσιονομικού πλεονάσματος» αναφέρεται στο Προσχέδιο.

«Στη βελτίωση αυτή συνετέλεσε και ο νέος θεσμός του “Παρατηρητηρίου”, ο οποίος στοχεύει στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους για την εκπλήρωση των στόχων τους» συμπληρώνεται στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014.

από http://www.epoli.gr/