Συνάντηση Δημάρχου Θηβαίων με Διευθυντές Σχολικών Μονάδων του Δήμου

Κοινοποίηση στα Social Media

Την καθιερωμένη συνάντηση με τους Διευθυντές των πενήντα εννέα (59) Σχολικών Μονάδων του Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησε,  την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, στα πλαίσια της ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Βοιωτίας κ. Γ. Γκάρτζιος και κ. Η. Τζαμτζής αντίστοιχα,  οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δ. Γιαννίκας και κ. Γ. Φίλος, ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Κ. Χαρέμης  και αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι.

Ο κ. Δήμαρχος αφού αναφέρθηκε τις σημαντικές μειώσεις επιχορηγήσεων που έφερε ο «Καλλικράτης» αλλά και στην οικονομική κρίση, ζήτησε από τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ο προγραμματισμός των δαπανών για λειτουργικές ανάγκες και συντηρήσεις των σχολικών μονάδων να είναι όσο το δυνατόν σύμφωνος με τον προϋπολογισμό της κάθε σχολικής μονάδας και εντός των πλαισίων των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων.

Επεσήμανε δε ότι προτεραιότητα έχουν η θέρμανση, η γραφική ύλη και η συντήρηση των εσωτερικών χώρων των σχολείων. « Πιστεύω ότι και φέτος με την ορθολογική διαχείριση εκ μέρους μας αλλά και εκ μέρους σας,  θα τα καταφέρουμε και δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα»  είπε χαρακτηριστικά.

O κ. Δήμαρχος επεσήμανε το κενό που δημιουργείται στη φύλαξη των σχολικών κτιρίων, λόγω διαθεσιμότητας των σχολικών φυλάκων και δήλωσε ότι θα κάνει προσπάθεια να καλυφθεί αυτό από κάποιους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν μέσω ΟΑΕΔ με προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Σε ότι αφορά τη μισθοδοσία των  σχολικών  τροχονόμων ( η οποία στην τελευταία δόση ενσωματώθηκε από το Υπουργείο στην χορηγία για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, ενώ μέχρι πρότινος ήταν διακριτή ) ο κ. Δήμαρχος είπε ότι σύμφωνα με ενημέρωση θα υπάρξει νέα χρηματοδότηση, η οποία όμως θα είναι αρκετά μικρότερη.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα των οφειλόμενων ποσών από τις μισθώσεις των κυλικείων των σχολείων, τα οποία αποτελούν σημαντικό έσοδο για τις λειτουργικές τους δαπάνες και έγιναν σχετικές προτάσεις, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον το αρνητικό αυτό φαινόμενο.

Τα ειδικότερα θέματα που απασχολούν την κάθε σχολική μονάδα θα εξετασθούν από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές και από την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου.