Επιμορφωτικά σεμινάρια από το Οικονομικό Επιμελητήριο στη Χαλκίδα

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Χαλκίδα Σεμινάριο – Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 20 ωρών με θέμα : « ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ».

Τόπος και  χρόνος  διεξαγωγής

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της  ΔΟΑΠΕΧ, πρ. Δημαρχεία, Αβάντων 50  στη  Χαλκίδα,  την  Τετάρτη   30   Οκτωβρίου,   την  Παρασκευή  1   &  το   Σαββάτο 2 Νοεμβρίου 2013,   και  θα έχει διάρκεια   20 ωρών

ΤΕΤΑΡΤΗ  30 /10      από   17,00  έως  22,00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1/11  από   17,00   έως  22.00  και

ΣΑΒΒΑΤΟ        2/11  από   09,00   έως  19,00.

Εισηγητής του Ενημ.  Σεμιναρίου  θα είναι ο κΠρεβέντης   Παναγιώτης

Ορκωτός   Ελεγκτής  – Μητρώο Εισηγητών  Ο.Ε.Ε.

Αριθμός Συμμετεχόντων &  Δικαίωμα Συμμετοχής:

Ο  αριθμός  συμμετοχών  είναι     για  65  άτομα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν οι Λογιστές Φοροτεχνικοί,  που  έχουν Ανανεώσει   την  Επαγγελματική τους Ταυτότητα ( Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ) για το έτος  2013   και τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το τρέχον έτος, εφ΄ όσον δεν έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα μέσα στο ίδιο έτος. Δικαίωμα συμμετοχής χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα  Μέλη του ΟΕΕ και  οι  Λογιστές Φοροτεχνικοί  οι  οποίοι είναι άνεργοι  ή  μη απασχολούμενοι γενικώς  με  τις  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται πιο  κάτω.

Το σεμινάριο διατίθεται  χωρίς κόστος συμμετοχής.

Ενημερωθείτε  για  τυχόν  οφειλές  σας  και  εξοφλήστε  τις   γιατί  θα  γίνεται έλεγχος οφειλών  κάθε  αιτούμενου  από  την  υπηρεσία.  Για  όσους  δεν  είναι  οικονομικά  τακτοποιημένοι  ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  Η  ΑΙΤΗΣΗ  ΤΟΥΣ.

Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό  παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά στα γραφεία του 9ου Π.Τ. Ανατ. Στερεάς του ΟΕΕ (Λεωφόρος Χαινά 75 και 25ης Μαρτίου Χαλκίδα από  τις   8 Οκτωβρίου  μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας,  κατά  το  στάδιο υποβολής των αιτήσεων ,  βάσει  της  ημέρας & ώρας αποστολής της Αίτησης

Όσοι  ανήκουν  στην κατηγορία των ανέργων ή  μη απασχολουμένων θα  πρέπει:

α. Να  συμπληρώσουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο  στην  αίτηση

β. Να προσκομίσουν  νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας  ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο διακοπής ΔΟΥ  καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι βρίσκονται σε  κατάσταση μη  απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλ.- Fax 2221080710      και    στο  τηλ. 2221060669.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται στα γραφεία του 9ου Π.Τ. Ανατ. Στερεάς και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. www. oee.gr

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν  από τρίτο πρόσωπο, με Fax (2221080710 )  και ηλεκτρονικά στο mail του 9ου Π.Τ. Ανατ. Στερεάςcmichail@oe-e.gr  ή  oee9pt@oee.gr