Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 9η Οκτωβρίου   2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  09,00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

                 Τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. ΄Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 30-09-2013 (γ΄τρίμηνο).
  2. ΄Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Νερόμυλος» που βρίσκεται επί του πεζοδρόμου Τροφωνίου στην περιοχή Κρύα της Λιβαδειάς.
  3. ΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄αριθ. 61/2013 μελέτης Δ/νσης Περιβάλλοντος με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2014» προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ και την κατάρτιση όρων ανοικτού διαγωνισμού.
  4. Έλεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 23 της διακήρυξης της μελέτης του έργου  ” ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης, για την εκτέλεση της προαναφερόμενης μελέτης , τα οποία προσκόμισε η «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. »  , προσωρινή ανάδοχος για την μελέτη του ανωτέρου έργου  ύστερα από το υπ  αριθμό 24309/29-8-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  5. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΓΟΥΡΝΙΤΣΑ) του Δήμου Λεβαδέων.
  6. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΕΛΙΑ) του Δήμου Λεβαδέων.
  7.  Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΤΣΑΚΑΛΙ) του Δήμου Λεβαδέων.
  8. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΤΣΑΚΑΛΙ) του Δήμου Λεβαδέων.
  9. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΚΑΜΙΝΙ) του Δήμου Λεβαδέων.

10. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΡΑΧΗ) του Δήμου Λεβαδέων.

11. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΤΡΟΧΩΤΟΣ) του Δήμου Λεβαδέων.

12. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΑΝΩ ΤΡΟΧΩΤΟΣ) του Δήμου Λεβαδέων.

13. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ) του Δήμου Λεβαδέων.

14. Kατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ. Λαφυστίου (θέση ΠΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ) του Δήμου Λεβαδέων.

15. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

16. Συγκρότηση Επιτροπής   παραλαβής φυσικού εδάφους  για το έργο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

17. Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων Νομού Βοιωτίας (Δ΄δίμηνο 2013).

18. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 442.162,86 ευρώ για την προμήθεια «Αναβάθμιση φωτισμού χρήσης και ανάδειξης περιπατητικών διαδρομών , των αρχιτεκτονικών στοιχείων και του φυσικού τοπίου στην περιοχή του ποταμού ΄Ερκυνα».

19. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

20. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.500,00 ευρώ για την μίσθωση χημικών τουαλετών για την εμποροπανήγυρη του Δήμου Λεβαδέων έτους 2013.

21. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ για προμήθεια αναλυτή καυσαερίων.

22. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.900,00 ευρώ για προμήθεια κλιματιστικών για ΚΕΠ.

23. ΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 1.757,92 ευρώ για την πληρωμή 6 προσωρινών τριφασικών παροχών για την λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

24. ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.

25. ΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 186,00 ευρώ αντιμετώπισης δαπάνης για χορήγηση στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού αρχείου του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2013.

26. ΄Εγκριση δαπάνης και  διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ για προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού (οθόνων ηλεκτρονικών υπολογιστών).

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ