Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 7η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1».

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1.Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των έργων:

α. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας.

β.  Επισκευή – Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ Δήμου Λεβαδέων.

 

2.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Καθορισμό τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2013».

 

3.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 226/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2013».

 

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

 

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος».

 

6.Αποκομμιδη απορριμμάτων στις Δημοτικές & Τοπικές Ενότητες Χαιρώνειας και Δαύλειας.

 

7.Εξέταση αιτήματος – κ. Τσαμπή Ιωάννη για διαγραφή οφειλής.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ