Πρωτογενές πλεόνασμα και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κοινοποίηση στα Social Media

Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από τη σημερινή παρουσίαση των στοιχείων του οκταμήνου, Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που μας φέρνουν πιο κοντά, στον βασικό στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος, κατά τον Προϋπολογισμό 2013.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013, η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσιάζειπρωτογενές πλεόνασμα (Συνολικά Έσοδα – Συνολικά Έξοδα)540,30 εκ. ευρώ.

Η εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων, αναλυτικά:

ΙΑΝ

ΙΑΝ-ΦΕΒ

ΙΑΝ-ΜΑΡ

ΙΑΝ-ΑΠΡ

ΙΑΝ-ΜΑΪ

ΙΑΝ-ΙΟΥΝ

ΙΑΝ-ΙΟΥΛ

ΙΑΝ-ΑΥΓ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ

499,6

1.036,9

1.725,7

2.462,3

3.108,1

3.844,3

4.404,6

5.059,7

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ

286,6

766,5

1.303,2

2.089,5

2.616,2

3.297,5

3.976,8

4.644,6

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

213,0

270,5

422,5

372,8

491,8

 546,7

427,8

415,1

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

214,4

275,4

474,7

436,9

538,8

635,6

509,6

540,3

Στο οκτάμηνο (Ιανουαρίου – Αυγούστου), εάν συνυπολογισθούν, η καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – εκ των οποίων άλλων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης – καθώς και η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσιάζει έλλειμμα, 118,3 εκ. ευρώ.

από http://www.epoli.gr