Η τοποθέτηση του περιφερειάρχη στην 5η επιτροπή παρακολούθησης στο Βόλο.

Κοινοποίηση στα Social Media

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος των τριών Περιφερειών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας & Ηπείρου 2007-2013, η οποία φιλοξενήθηκε στο Βόλο.

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελεί πολύ σημαντικό όργανο, αφού αποστολή της είναι η παρακολούθηση, η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και η ποιότητα υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αποστολή που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αυτή την εποχή, της κρίσης, στην οποία επιβάλλεται να αξιοποιείται κάθε ευρω του ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας στην τόνωση της οικονομίας.

 

Κεντρικά θέματα της συνεδρίασης ήταν η πορεία υλοποίησης και οι κατευθύνσεις κλεισίματος του Προγράμματος της τρέχουσας περιόδου 2007-2013, καθώς και η πορεία σχεδιασμού της Ε΄Προγραμματικής περιόδου.

 

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε συνοπτικά στην πορεία εφαρμογής του Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας την εικόνα της πλήρους εξέλιξής του και της αύξησης των ρυθμών υλοποίησής του, που συμβάλει σημαντικά στον εθνικό στόχο της επιτάχυνσης και της αξιοποίησης του ΕΣΠΑ, λέγοντας :

 

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την ισχύουσα εκχώρηση από το Υπουργείο έχει αναλάβει τη διαχείριση 212,57 εκ. €, στα οποία προστίθενται και άλλα 59,74 εκ. €, που έχουν εκχωρηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, καθώς και 4,2 εκ. € από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013.

 

Το πρόγραμμά μας υλοποιείται με επιτυχία και χαρακτηρίζεται από υψηλή απορρόφηση των εκχωρημένων ποσών. Ειδικότερα :

  • Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 63 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 436,85 εκ. €.
  • Έχουν ενταχθεί 329 έργα προϋπολογισμού 343,89 εκ. €, δηλαδή ποσοστό 161,78 % επί της εκχώρησης.
  • Έχουν αναληφθεί συμβάσεις ύψους 259,98 εκ. €, δηλαδή ποσοστό 122,30 % επί της εκχώρησης.
  • Έχουν δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σύμφωνα με στοιχεία της 15ης Σεπτεμβρίου, δαπάνες 175,65 εκ. €, δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 82,63 %, που παραμένει το υψηλότερο στην Ελλάδα.

 

 

Προσθετικά στη Στερεά Ελλάδα, έχουμε σε εξέλιξη το πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ, δημόσιας δαπάνης 18 εκ. € , από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ, που αφορά τους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και τον υπηρεσιών. Ένα πρόγραμμα στο οποίο ο μικρομεσαίος επιχειρηματικός κόσμος ανταποκρίθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον και διεκδικούμε περισσότερα κονδύλια για να ανταποκριθούμε κι εμείς με τη σειρά μας στις επενδυτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί.»

 

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, ανέδειξε τέσσερα μείζονα ζητήματα στα οποία πρέπει να δώσει λύσεις το κράτος προκειμένου να δουλέψουν οι περιφέρειες πιο αποτελεσματικά και να γίνουν τα προγράμματα πιο αποδοτικά και συγκεκριμένα :

 

«Πρώτον :

Είναι αναγκαίο να λυθεί το ζήτημα της υπερδέσμευσης, ειδικά για τη Στερεά Ελλάδα. Κι αυτό μπορεί να γίνει είτε ξεπερνώντας το όριο του 115 %, είτε με την εσωτερική τακτοποίηση του συνόλου του προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας, των 514 εκ. €. Γιατί αφενός μεν είναι στεγανό και συγκεντρωτικό τα χρήματα της Περιφέρειας να μην τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια και αφετέρου είναι αναποτελεσματικό και στείρο, να μην υπάρχει ενημέρωση για το κομμάτι του προγράμματος που υλοποιούν τα Υπουργεία και την υστέρηση που πολλές φορές υπάρχει.

Επομένως αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να επανεξεταστούν άμεσα και τα κονδύλια κάποιων στάσιμων δράσεων να εκχωρηθούν στην Περιφέρεια και να κατευθυνθούν σε κατηγορίες έργων που ήδη υλοποιούμε και χρειαζόμαστε. Επίσης ένα άλλο θέμα που πρέπει να αξιολογηθεί είναι το πρόγραμμα Jessica.

 

Δεύτερον :

Εξίσου με εμάς να ενεργοποιηθεί και το Υπουργείο, αξιοποιώντας προτάσεις και προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για την άμεση εκκίνηση της Ε΄προγραμματικής περιόδου. Να προετοιμάσει δηλαδή ένα νέο πρόγραμμα, με δεξαμενή ώριμων έργων, επιλέξιμων στο ΣΕΣ, που θα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, από το 2014.

 

Τρίτον :

Να φροντίσουν τα Υπουργεία για την εξομάλυνση των χρηματοροών. Ενδεικτικά αναφέρω πως εμείς στη Στερεά Ελλάδα πήραμε και υλοποιούμε το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΣΑΕΠ 766) από εθνικούς πόρους ως αντιστάθμισμα των απωλειών της Περιφέρειας από την πλασματική εισαγωγή της στο Στόχο 2 του ΕΣΠΑ. Είναι προφανές ότι διεκδικούμε και απαιτούμε αυτό το Πρόγραμμα να χρηματοδοτείται και να εξελίσσεται ομαλά.

 

Τέταρτον :

Οι εντάξεις στο ΕΣΠΑ θα πρέπει να συνεχιστούν με ευθύνη της Διαχειριστικής και του Περιφερειάρχη, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Γ.Γ. ΕΣΠΑ, όπως προβλέπεται στην τελευταία εγκύκλιο.

Εννοώ εδώ να μην παραχθεί άλλη γραφειοκρατία και να μην υποβαθμιστεί ο ρόλος του Περιφερειάρχη, εφόσον κινείται στο πλαίσιο ενός υγιούς, χωρίς άλλες υπερδεσμεύσεις, προγράμματος.»

 

Σε ότι αφορά την πορεία σχεδιασμού της  προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο κ. Περγαντάς ανέπτυξε σοβαρά ζητήματα, σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη και την ίδια την αρχιτεκτονική των περιφερειακών και κεντρικών προγραμμάτων. Τα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, είναι :

 

«Η κατανομή των πόρων ανά κατηγορία Περιφερειών

 

Είναι γνωστό ότι η κοινοτική συνδρομή σε σύνολο χώρας για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται στα 20,6 εκ. €. Η ενδεικτική κατανομή αυτών των πόρων έχει ως εξής :

ü      Οι 5 λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  παίρνουν 6,31 δις

ü      Οι 2 περισσότερο ανεπτυγμένες Αττική και Νότιο Αιγαίο παίρνουν 2,3 δις

ü      Οι 6 περιφέρειες της μετάβασης μεταξύ των οποίων και η Στερεά Ελλάδα, μοιράζονται κοινοτικά κονδύλια 2,1 δις €.

ü      Το Ταμείο Συνοχής είναι στα 3,41 δις €

ü      Για την Αγροτική Ανάπτυξη προβλέπονται 3,72 δις €

ü      Μικρότερα ποσά αφορούν την απασχόληση νέων ανέργων, την ευρωπαική εδαφική συνεργασία και το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

ü      2 δις € είναι οι εκτιμώμενοι πρόσθετοι πόροι από τη ρήτρα αναθεώρησης το 2016.

 

Προφανώς, η κατανομή των πόρων ανά κατηγορία Περιφερειών (που έγινε απ΄την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) είναι τουλάχιστον ανισοβαρής.

Δύο Περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική παίρνουν μεγαλύτερο ποσό από τις έξι Περιφέρειες της μετάβασης – όπου και η Στερεά Ελλάδα. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται στην Αττική.

Παράλληλα, οι πέντε λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες παίρνουν τα τριπλάσια κονδύλια από τις έξι της μετάβασης.

 

Παράλληλα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, κυρίως σε βασικά οικονομικά ζητήματα. Δηλαδή :

 

ü      Με ποια κριτήρια θα μοιραστούν τα χρήματα μεταξύ των Περιφερειών

ü      Ποιο θα είναι το ύψος της εθνικής συμμετοχής

ü      Πόσα, ποια και τι ύψους θα είναι θα είναι τα τομεακά προγράμματα

 

Επομένως θα πρέπει οι Περιφέρειες και ειδικά η Στερεά Ελλάδα να ενισχυθούν με γενναίες εκχωρήσεις κυρίως από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και με πρόσθετους πόρους από τα 2 δις της ρήτρας αναθεώρησης που θα πρέπει η χώρα να τα διασφαλίσει.

Και βεβαίως να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε Περιφέρειας και τα κονδύλια να κατευθυνθούν δίκαια και αναλογικά»

 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης τόνισε το κεφαλαιώδες ζήτημα της ανάγκης να ενισχυθεί ο ρόλος των αιρετών Περιφερειών, λέγοντας :

 

«Είναι επιβεβλημένο να κατοχυρωθεί η θέση, ο ρόλος και η λειτουργία των αιρετών Περιφερειών, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές προς άλλες Ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Είναι απόλυτη ανάγκη να διαμορφώσουμε μια νέα ισορροπία στην αντίληψη για τη συνοχή, τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα.

Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση  και καλούμαστε να βάλουμε δημιουργικότητα, νέες ιδέες και καινούργιες πρακτικές για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών. Για να δώσουμε μια νέα προοπτική στις Περιφέρειες και στους πολίτες. Για να δώσουμε με τα κονδύλια της Ε΄περιόδου μεγαλύτερη αξία στον τόπο μας.»