Παρουσίαση μελέτης χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης Δήμου Χαιρώνειας

Κοινοποίηση στα Social Media

 Σας καλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στην Χαιρώνεια, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00, όπου από τους μελετητές των συμπραττόντων γραφείων ««Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «Δ+Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» -ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΟΥΒΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ» θα παρουσιαστεί το Α’ στάδιο της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ».

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συμμετέχετε   στην διαδικασία διαβούλευσης και να συμβάλλετε στη διαμόρφωση των προτάσεων που θα αποτελέσουν αντικείμενο του Β’ σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Χαιρώνειας.

               Το Α’ Στάδιο της μελέτης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων, www.livadia.gr.