Με τη “βούλα” η συνέχιση του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Κοινοποίηση στα Social Media

Κατά τη χθεσινή και επί των Άρθρων υπερψήφιση, στηνΟλομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των Υπεραστικών Συγκοινωνιών, υπερψηφίστηκε και σειρά Τροπολογιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η επιμήκυνση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», η καταβολή αποζημιώσεων και υπερωριών στο προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, η εθελούσια “κινητικότητα” των Δημοτικών Υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η αποπληρωμή οφειλών σε Ε.ΥΔ.Α.Π. και Ε.Υ.Α.Θ. εκ μέρους του Δημοσίου, κ.ά.

H νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, από το Υπουργείο Εργασίας.

Οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν την παροχή διευρυμένων υπηρεσιών προς τους δικαιούχους μέσω τριών επιμέρους προγραμμάτων:

– «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», που αφορά την παροχή υπηρεσιών στους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.

– «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα», που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, με σκοπό την κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

– «Κατ’ οίκον Νοσηλεία», που θεσμοθετείται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας με σκοπό την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την μετανοσοκομειακή νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών για να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

από http://www.epoli.gr