Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν. Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Την 24/09/2013 στη Λιβαδειά Βοιωτίας συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας προκειμένου να συγκροτηθούν εκ νέου  σε Σώμα , μετά τις παραιτήσεις εκ των θέσεών τους,μελών του Δ.Σ και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα  σύμφωνα  με τις Καταστατικές διαδικασίες :

Δ.Σ.

  •  ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ                 Κων/νος                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  •  ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ                 Γεώργιος                          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  •  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ              Ζαχαρίας                          ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  •  ΛΑΪΟΣ                            Κων/νος                           ΤΑΜΙΑΣ
  •  ΣΥΡΟΣ                            Κων/νος                           ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  •  ΝΤΖΟΓΙΑΣ                     Κων/νος                           ΜΕΛΟΣ
  •  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ           Θεόδωρος                        ΜΕΛΟΣ

 

                                          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                       ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ