Τέσσερις ερωτήσεις από τον Γιάννη Σταθά στη Βουλή

Κοινοποίηση στα Social Media

Θέμα: «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Οινοφύτων – Σχηματαρίου»

Περισσότερα από 6 χρόνια το πανελλήνιο παρακολουθεί μέσα από τα δημοσιεύματα του τύπου τον αγώνα της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην ασυδοσία των εταιριών και την έλλειψη ελέγχου του κράτους για την ανεξέλεγκτη ρύπανση της λεκάνης του Ασωπού ποταμού.

Δεκάδες δημοσιεύματα γράφτηκαν στον τύπο όλα αυτά τα χρόνια, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αυτοψίες από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, καθώς και από εξειδικευμένο προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη, έγιναν δεκάδες μετρήσεις και αναλύσεις από Πανεπιστήμια και Φορείς, υπογράφηκε ΚΥΑ για τον Ασωπό με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και δεσμεύτηκαν οι υπουργοί για καθαρό νερό και σταδιακή απορρύπανση της περιοχής, ως κατ’ εξοχήν οι κύριοι αρμόδιοι από πλευράς κράτους. Ακόμη και τη δημιουργία ενός διυλιστηρίου για τα επικίνδυνα απόβλητα των μικρών επιχειρήσεων της περιοχής έταξαν.

Παρά ταύτα, το κράτος απουσίασε ηχηρά από την εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεών του. Τρία χρόνια μετά την υπογραφή της ΚΥΑ βρισκόμαστε πάλι στο σημείο μηδέν.

Από το 2006 και έκτοτε, οι κάτοικοι της περιοχής μαζί με τους τοπικούς φορείς έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, καθώς η για μια 10ετία ανεπαρκής λειτουργία του αποδείχτηκε επιζήμια, συμβάλλοντας κατά μεγάλο μέρος στην πολυσυζητημένη ρύπανση του Ασωπού ποταμού. Ήδη, από έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ που πραγματοποιήθηκε την περίοδο αυτή, στην περιοχή αυτή και συγκεκριμένα στον παραπόταμο Θερμιδώνα, όπου αποχέτευε και αποχετεύει ο βιολογικός καθαρισμός, πιστοποιείται ότι ρέουν αποκλειστικά και μόνο μη επεξεργασμένα λύματα.

Τέλη του 2009 (29-09-2009), ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποιεί αυτοψία στην περιοχή, διαπιστώνοντας σωρεία κενών και παραλείψεων στην όλη διαχείριση της Μονάδας κατά παράβαση συγκεκριμένων απαιτήσεων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως ελλιπής λειτουργία της μονάδας, έλλειψη μόνιμου προσωπικού, καθώς και έλλειψη άλλων απαραίτητων αδειών για τη λειτουργία της.

Μετά από 6 μήνες (18-03-2010) πραγματοποιείται 2η αυτοψία από το Συνήγορο του Πολίτη, στην οποία διαπιστώνεται ότι, παρά τα επιμέρους μέτρα που λήφθηκαν, συνεχίζεται η παράβαση πολλών όρων της ΑΕΠΟ, ζητείται ενημέρωση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Δ/νσεις ΠΕΧΩ και Υγείας) για την τήρηση των όρων λειτουργίας της μονάδας και τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει και, τέλος, ζητείται παρέμβαση και αυτοψία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Στις 29-04-2010 η ΕΥΕΠ προχωρά σε αυτοψία, καθώς και στις 30-04 και 08-05, διαπιστώνοντας σωρεία παραβάσεων και με το έγγραφό της οικ. 3815/22-09-2010 «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» πιστοποιεί ότι «…από τις παραπάνω βεβαιωθείσες και αιτιολογημένες παραβάσεις προκύπτει, ότι κατά τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας βιολογικού καθαρισμού, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς ο Σύνδεσμος Βιολογικού Καθαρισμού Οινοφύτων – Σχηματαρίου και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως αυτός ισχύει) υποβάθμιζαν το περιβάλλον κατά την έννοια της παρ. α του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει».

Σύμφωνα με τις παραπάνω αυτοψίες και εκθέσεις αυτών, που διενεργήθηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη και την ΕΥΕΠ, μετά τις πιέσεις και τις κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας, η εικόνα που παρουσιάζεται για το ΒΙΟΚΑ Οινοφύτων – Σχηματαρίου είναι αυτή της σοβαρότατης υπολειτουργίας – αν όχι της εγκατάλειψης.

Τα χαρακτηριστικότερα σημεία των πορισμάτων των αυτοψιών αυτών είναι η επιβεβαίωση σημαντικών αποκλίσεων από την ορθή λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, η ανυπαρξία ειδικού προσωπικού, υπερβάσεις σε ό,τι αφορά τα στοιχεία των αναλύσεων, η διαπίστωση ότι δεν έχει εφαρμοστεί πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του αποδέκτη και ότι δεν υπήρχαν άδειες για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

Συνολικά, πάνω από εννέα (9) παραβάσεις στοιχειοθετήθηκαν, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επέβαλε, κατόπιν αυτών, πρόστιμο ύψους 60.500 ευρώ, στον Σύνδεσμο των Δήμων Οινοφύτων και Σχηματαρίου για την πλημμελή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Μέχρι σήμερα  συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, χωρίς να έχει σημειωθεί η οποιαδήποτε πρόοδος σχετικά με την υλοποίηση των προτάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών (ΣτΠ, ΕΥΕΠ).

 

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Γιατί ο Βιολογικός Καθαρισμός Οινοφύτων – Σχηματαρίου, παρά τα σημαντικά ποσά που δαπανήθηκαν για την κατασκευή του, δεν λειτουργεί ικανοποιητικά; Πού εντοπίζεται η ευθύνη για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο ΒΙΟΚΑ Οινοφύτων – Σχηματαρίου;

2.    Γιατί, παρά τις παρεμβάσεις του ΣτΠ και της ΕΥΕΠ, δεν έχει αναβαθμιστεί η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού μέχρι σήμερα;

3.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προωθηθούν άμεσα προς υλοποίηση έργα που θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα του ΒΙΟΚΑ Οινοφύτων – Σχηματαρίου; Ποια είναι τα έργα που τα αρμόδια υπουργεία και οι υπηρεσίες τους προκρίνουν;

4.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τον έλεγχο και αντιμετώπιση των συνολικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων στη λεκάνη του Ασωπού;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Χαρά Καφαντάρη

 

Ιωάννης Σταθάς

 

Βούτσης  Νίκος

 

Θέμα : Διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων κατοίκων Διστόμου.

 

Το 1997, κατόπιν πρωτοβουλίας του αείμνηστου Ι. Σταμούλη, εξεδόθη η απόφαση 137/97 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η οποία δικαίωσε τους ενάγοντες Διστομίτες για τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν από Γερμανούς της Γκεστάπο και των SS Λιβαδειάς στο Δίστομο τον Ιούνιο του 1944, επιδικάζοντας αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την απόφαση 11/2000 η οποία υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, επικύρωσε και κατέστησε οριστική και αμετάκλητη  την απόφαση του Πρωτοδικείου, αφού δέχθηκε, όπως και το Πρωτοδικείο της Λιβαδειάς, ότι η κρατική ετεροδικία κάμπτεται σε περιπτώσεις όπου το κράτος έχει τελέσει εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αναγκαστικού χαρακτήρα. Πάρα ταύτα, η εκτέλεση της απόφασης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν έδωσε ποτέ  την άδεια που απαιτείται εκ του νόμου, όπως ορίζει το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο «Αναγκαστική εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού της Δικαιοσύνης».

 

Στη συνέχεια, ο Ι. Σταμούλης  έφερε την υπόθεση του Διστόμου στα ιταλικά Δικαστήρια. Συγκεκριμένα, το 2004 ο Ι. Σταμούλης, επικαλούμενος τον Κανονισμό 44/2001 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δυνάμει του οποίου η ελληνική αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου Λιβαδειάς μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστή σε άλλο κράτος-μέλος  της ΕΕ, καταφεύγει στην Ιταλία, όπου το Πρωτοδικείο της Φλωρεντίας κήρυξε εκτελεστή την απόφαση του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  Το 2008, η Γερμανία προσέφυγε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, αντιδρώντας στη σειρά αποφάσεων των ιταλικών Δικαστηρίων, τα οποία θεώρησαν ότι για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στην Ιταλία, η Γερμανία ευθύνεται να καταβάλει αποζημιώσεις στα θύματα χωρίς να απολαύει του προνομίου της κρατικής ετεροδικίας. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προβαίνοντας σε μια «στενή» ερμηνεία του διεθνούς δικαίου εξέδωσε στις 3 Φεβρουαρίου 2012 την απόφαση, σύμφωνα με την οποία η άρνηση των ιταλικών δικαστηρίων να αναγνωρίσουν τη δικαιοδοτική ασυλία της Γερμανίας συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Ωστόσο, στην ίδια απόφαση το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αφού αναγνωρίζει τη διεθνή ευθύνη της Γερμανίας, ρητά αναφέρει ότι θα πρέπει οι δύο διάδικες χώρες να προχωρήσουν σε περαιτέρω συνομιλίες για την διευθέτηση του ζητήματος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα δημοσιεύματα του Τύπου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.

Με βάση τα ανωτέρω :

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Έχει ενημερωθεί εγγράφως για την έναρξη των διμερών συνομιλιών Ιταλίας-Γερμανίας σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης; Αν ναι, αξιοποιώντας το σκεπτικό της απόφασης προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και την καταβολή των αποζημιώσεων που επιδικαστήκαν στους επιζήσαντες και τους συγγενείς των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Διστόμου;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης

 

 

Θέμα: Τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας χιονοδρομικής περιόδου 2013-2014 έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των εργαζομένων του τουρισμού, και ιδίως του χειμερινού τουρισμού, σε έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες τομείς στους οποίους θα μπορούσε να στηριχθεί άμεσα η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας, έπειτα από τα καταστροφικό πέρασμα των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας.

Ως γνωστόν το εξαιρετικά ελλιπές θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας δίνει την δυνατότητα για την ανάπτυξη παράτυπων επαγγελματικών δραστηριοτήτων κάθε είδους με αποτέλεσμα να παραβιάζεται επί σειρά ετών και σε όλο της το εύρος η φορολογική, εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Ωστόσο, οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, αλλά και όλων των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, είναι απαραίτητο να γίνονται απολύτως σεβαστοί, επιπλέον επειδή εν προκειμένω, εκτός από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και η υγεία πολλών χιλιάδων επισκεπτών και χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεών τους.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, στο κείμενο των επιμέρους διατάξεων που αφορούν στην πρόσληψη εργαζομένων, απευθείας από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. και τα υποκαταστήματά της, όπως ιδίως στον κανονισμό εκμετάλλευσης τουριστικών αναβατήρων, περιγράφονται με σαφήνεια και κάθε δυνατή λεπτομέρεια τα απαιτούμενα αυξημένα προσόντα για τις σχετικές θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης στον Κανονισμό λειτουργίας των Χιονοδρομικών Κέντρων.

Τα τελευταία χρόνια, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσληψης εξειδικευμένου και έμπειρου εργατικού δυναμικού στον χώρο λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού παραβιάζονται συστηματικά με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, να συρρικνώνονται οι αποδοχές τους, να παραβιάζεται  η ασφαλιστική νομοθεσία και να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των ίδιων αλλά και των επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Στις αρμοδιότητες των υπουργείων σας περιλαμβάνεται και η μέριμνα για την αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των εκφάνσεων της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής καθώς και για την προάσπιση και προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας τόσο των εργαζομένων, όσο και των επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Για όλους αυτούς τους λόγους

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί

1) Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να τηρηθούν στο ακέραιο οι απαιτήσεις της οικείας νομοθεσίας προκειμένου για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού κατά την επερχόμενη τουριστική περίοδο;

2) Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε, ώστε να εξασφαλισθεί η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ιδίως δε της νομοθεσίας που αφορά στην τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας των Χιονοδρομικών Κέντρων;

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί για την κατάθεση εγγράφων για τις τουριστικές περιόδους 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 σχετικά με:

1) Την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης εργαζομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας στο υποκατάστημα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

2) Την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στα ειδικά προσόντα και στην αποδεδειγμένη προϋπηρεσία που απαιτείται για κάθε περιγραφόμενη θέση εργασίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

3) Την τήρηση των σχετικών πινάκων στην οικεία επιθεώρηση εργασίας από τους οποίους να προκύπτει η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για τους εργαζόμενους που εργάσθηκαν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων τουριστικών περιόδων με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας των Χιονοδρομικών Κέντρων.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Γιάννης

Στρατούλης Δημήτρης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

 

Θέμα: Απαράδεκτες περικοπές στις πολεμικές συντάξεις

 

Σε εξαθλίωση έχει οδηγήσει τους Αναπήρους και τα Θύματα Πολέμου η εξοντωτική πολιτική της μνημονιακής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, εξαιτίας των μνημονιακών μέτρων, οι Ανάπηροι και τα Θύματα Πολέμου έχουν υποστεί:

  • Απαράδεκτες περικοπές στις πολεμικές συντάξεις και στις λοιπές παροχές (δώρα, επιδόματα).
  • Απαράδεκτες περικοπές στις συντάξεις των Θυγατέρων των Αναπήρων Πολέμου.
  • Κατάργηση της παραχώρησης των αδειών εκμεταλλεύσεων περιπτέρων στους αναπήρους πολέμου και τα θύματα πολέμου.
  • Επιβολή χαρατσιού στα περίπτερα υπέρ των Δήμων.
  • Κατάργηση του αφορολογήτου από τα έσοδα των περιπτέρων.

Με βάση τα ανωτέρω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται άμεσα να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την άρση όλων των προαναφερθέντων μέτρων που κυριολεκτικά εξοντώνουν και οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωση  τους Αναπήρους και τα Θύματα Πολέμου και την άμεση αποκατάστασή τους;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης