ΕΣΕΕ: Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο

Κοινοποίηση στα Social Media

Το ποσοστό ανεργίας στο Β΄ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκε στο 27,1%, όντας αυξημένο κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (23,6%), ενώ αντίθετα ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα, έστω και οριακά, σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους (27,4%). Ωστόσο, άκρως ανησυχητικό παραμένει το φαινόμενο της συνεχιζόμενης υψηλής ανεργίας των νέων (ηλικίες 15-24), καθώς το 59% αυτών αποτυγχάνει να εισέλθει στην αγορά εργασίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στους μακροχρόνια ανέργους (οι αναζητούντες εργασία για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών), οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων (66,8%).

Οι εξελίξεις, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, χαρακτηρίζονται ως ενθαρρυντικές εξαιτίας της αύξησης της συνολικής απασχόλησης κατά 1,0% και της μισθωτής απασχόλησης κατά 1,8%. Αντίθετα, ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων συρρικνώθηκε οριακά (-0,2%) ενώ εκείνος των εργοδοτών υποχώρησε περισσότερο (-2,1%).

Στο εμπόριο καταγράφονται κρίσιμες εξελίξεις. Το Β’ τρίμηνο του 2013 η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε με μικρότερο ρυθμό  (-3,4%) σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας (-4,2%), όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 η απασχόληση στο εμπόριο είχε μειωθεί με μεγαλύτερο ρυθμό  (-12,1%)  συγκριτικά  με το σύνολο της οικονομίας (-8,7%).

Επίσης το Β’ τρίμηνο του 2013 η απασχόληση των εργοδοτών στο εμπόριο αυξήθηκε, έστω και οριακά (0,3%), όταν στο σύνολο της οικονομίας ο αριθμός των εργοδοτών μειώθηκε σημαντικά (-11,2%). Η εικόνα αυτή είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, οπότε η απασχόληση των εργοδοτών στον κλάδο είχε υποχωρήσει πολύ περισσότερο (-20,7%)  σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας (-15,3%).

Βελτιωμένη είναι επίσης η εικόνα στη μισθωτή απασχόληση του κλάδου, καθώς το Β΄ τρίμηνο του 2013 μειώθηκε με μικρότερο ρυθμό (-1,9%), έναντι του συνόλου της οικονομίας (-4,7%). Χρήζει αναφοράς ότι μόλις ένα χρόνο πριν η μισθωτή απασχόληση στο εμπόριο σημείωνε μεγαλύτερη πτώση (-11,5%), σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας (-9,3%).

Αντίθετα, αρνητική είναι η εικόνα για τους αυτοαπασχολουμένους στο εμπόριο καθώς το Β’ τρίμηνο του 2013 μειώθηκαν πολύ περισσότερο (-7,2%), σε σχέση με το σύνολο της χώρας (-0,7%). Η εξέλιξη αυτή είναι ακόμα χειρότερη συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οπότε οι αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο είχαν μειωθεί κατά 5,3% έναντι μικρότερης πτώσης (-2,2%) στο σύνολο της οικονομίας.   Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν ανακατατάξεις στο ελληνικό εμπόριο με πιθανότερη την ενίσχυση των τάσεων συγκέντρωσης στο ελληνικό εμπόριο και την  περιθωριοποίηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.  Άνοιγμα δηλαδή μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων- αύξηση εργοδοτών και συγκράτηση της πτώσης της μισθωτής απασχόλησης- ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων, του πυρήνα δηλαδή του ελληνικού εμπορίου, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να μειώνεται και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.632.184 άτομα και των ανέργων σε 1.350.435. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 27,1%, έναντι 27,4% του προηγούμενου τριμήνου και 23,6% του αντίστοιχου τριμήνου του 2012.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ μειώθηκε κατά 4,2%  σε σχέση με το Β΄ Τρίμηνο του 2012. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ αυξήθηκε  κατά 15,5% σε σχέση με το Β΄ Τρίμηνο του 2012.       

                           

                                Α. Ποσοστό Ανεργίας

ΕΤΟΣ

2013

Β’ Τρίμηνο

2013

Α’ Τρίμηνο

2012

Β’ Τρίμηνο

Ανεργία (%)

  27,1 %

  27,4%

 23,6 %

 

Β. Ανεργία (%) κατά περιφέρεια

Περιφέρειες

Β΄ Τρίμηνο 2013

Β’ Τρίμηνο 2012

Σύνολο Χώρας

27,1

23,6

Ανατολική Μακεδονία   και Θράκη

26,9

24,0

Κεντρική Μακεδονία

30,1

25,1

Δυτική Μακεδονία

32,9

30,0

Ήπειρος

27,7

22,1

Θεσσαλία

25,6

21,9

Ιόνια Νησιά

16,6

14,3

Δυτική Ελλάδα

28,5

24,6

Στερεά Ελλάδα

26,7

28,4

Αττική

28,1

23,8

Πελοπόννησος

22,2

19,9

Βόρειο Αιγαίο

21,6

21,7

Νότιο Αιγαίο

19,3

15,3

Κρήτη

23,7

22,6