Συγκέντρωση σύσπορου βάμβακος

Κοινοποίηση στα Social Media

Σας ενημερώνουμε ότι για την περίοδο του έτους 2013 η Ε.Α.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ θα διενεργήσει

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ σε συνεργασία με την εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΧΑΣ».

Η συγκέντρωση θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους και δυνατότητες:

Ο παραγωγός για τις ποσότητες σύσπορου βάμβακος που παραδίδει θα εξοφλείται άμεσα μετά την παράδοση.

Η τιμή θα αναπροσαρμόζεται και θα ανακοινώνεται κάθε ημέρα σε συνεργασία με την ΕΑΣ Λιβαδειάς.

Ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα για τις ποσότητες που παραδίδει αφού το δηλώσει να μην εισπράττει αντίτιμο της αξίας και να κλείνει την τιμή όποτε κρίνει με δική του ευθύνη (έως το τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου), με την – εκείνη τη στιγμή – τρέχουσα τιμή σύσπορου βάμβακος οπότε και θα εξοφλείται. Απαραίτητη προϋπόθεση οι προδιαγραφές του Βάμβακος αυτού να επιτρέπουν αποθήκευση.

Επιπλέον της τιμής σύσπορου Βάμβακος θα καταβάλλεται και ποσό 0,02 Ευρώ/Κιλό ως κόστος μεταφοράς σε όποιον μεταφέρει το σύσπορο βαμβάκι στο χώρο συγκέντρωσης της ΕΑΣ είτε παραγωγός είτε μηχανή συλλογής.

Η συγκέντρωση θα γίνει στις αποθήκες της ΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, εκκοκκιστήριο «ΜΑΡΑΘΙΑ» στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιβαδειάς, όπου το Κέντρο Συγκέντρωσης Σύσπορου Βάμβακος θα είναι ανοικτό από 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Τιμή εκκίνησης 0,47 € + 0,02 € μεταφορικά

Τηλ. Επικοινωνίας: 6942258656, κος Καράντζαλης Δημήτριος

 

Ε.Α.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ