Χωρίς ΦΕΚ ακόμη η ρύθμιση για τη μεταφορά των μαθητών! “Φέξε μου και γλύστρισα”…

Κοινοποίηση στα Social Media

Τελικά σε αυτή τη χώρα λίγα μπορούν να γίνουν έγκαιρα και χωρίς το άγχος του “παρά πέντε”. Μία από τις περιπτώσεις, που επιβεβαιώνει το παραπάνω, είναι, και η φετινή παράταση που επιχειρείται να δοθεί στις συμβάσεις της μεταφοράς των μαθητών, σε μία προσπάθεια να κυλήσει ομαλά η φετινή σχολική χρόνια.

Παράταση, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη, μετά και τη σχετική νομοθετική ρύθμιση και που οι Περιφέρειες, σε συνεννόηση με τους μεταφορείς – ΚΤΕΛ, Τουριστικά Λεωφορεία και Ταξί – έχουν ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες.

Όμως, μπορεί όλα αυτά να προχωρούν, η σχετική Τροπολογία – που επιτρέπει την εν λόγω παράταση – να έχει εγκριθεί από τη Βουλή, και μάλιστα από τις 29/8, όμως δώδεκα μέρες μετά, ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ.!

Αποτέλεσμα, οι Περιφέρειες, που έχουν την αρμοδιότητα για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, να έχουν τα “χέρια τους δεμένα”, καθώς τα Περιφερειακά Συμβούλια δε δικαιούνται να πάρουν την τελική απόφαση, πριν δημοσιευτεί, με τον πλέον επίσημο τρόπο, η έγκριση του Κοινοβουλίου.

Ενδεικτική, είναι η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής, όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο, μολονότι υπάρχει έτοιμη Εισήγηση, έχει αναβάλει, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του, τη λήψη της σχετικής απόφασης, για τον παραπάνω λόγο.

Ελλάς το μεγαλείο σου…!

από http://www.epoli.gr