Διευκρινίσεις του ΥΠ.ΕΣ. προς τους Δήμους για τη μεταφορά των μαθητών

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφο του προς τους Δήμους της Χώρας, ζητά οι Δήμοι να προβούν στις σχετικές διαδικασίες για τον υπολογισμό και στη συνέχεια την κατανομή των πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που αφορούν στη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.

Επίσης, ζητά να σταλούν απολογιστικά στοιχεία του πραγματικού κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγκεντρωτικά για την περίοδο από 1-9-2012 έως και 30-6-2013.

Τέλος, όσοι δήμοι δεν έχουν ανταποκριθεί ως σήμερα, να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία έως και τη Δευτέρα 16-9-2013, συμπληρώνοντας και ηλεκτρονικά τον σχετικό πίνακα, ο οποίος θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.theodorakopoulou@ypes.gr και θα συνοδεύεται απαραίτητα από διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του αρμόδιου για τη σύνταξη του πίνακα υπαλλήλου και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (τηλέφωνο, mail και fax).

Στις περιπτώσεις δε, των δήμων, που δε συντρέχει λόγος, δηλαδή το κόστος για τη μεταφορά μαθητών ήταν μηδενικό, καλούνται να απαντήσουν κι αυτοί άμεσα αρνητικά.

από http://www.epoli.gr/