Αναπλάσεις τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρνασσού

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει ότι με την αρ. 1272/16-08-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Κωδικός MIS: 452058), που διαχειρίζεται ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η πρότασή του με τίτλο: «Αναπλάσεις τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρνασσού» προϋπολογισμού 687.000,34 €.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης και στις τρείς (3) τοπικές κοινότητες Πολυδρόσου, Επταλόφου και Λιλαίας της Δ.Ε. Παρνασσού.

Πιο συγκεκριμένα:

• Πολύδροσος: Αποξήλωση φθαρμένων ασφαλτοταπήτων και  σκυροδεμάτων σε επιλεγμένους δρόμους και επίστρωση με πλάκες από γρανίτη πάνω σε νέα βάση από σκυρόδεμα και πλέγμα. Τοποθέτηση πέτρινων κρασπέδων, επίστρωση πεζοδρομίων με φυσικούς κυβολίθους και ηλεκτροφωτισμός διαφόρων σημείων.

• Επτάλοφος: Εργασίες λιθεπένδυσης υπάρχοντος τοιχείου, στέψη και ηλεκτροφωτισμός αυτού.

• Λιλαία: Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «Πεύκα» με αντικατάσταση του φθαρμένου εξοπλισμού, κατασκευές διαδρόμων, αργολιθοδομών, περίφραξη χώρου κλπ.

Το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Το έργο των αναπλάσεων στις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Παρνασσού αποτελεί ένα μακροχρόνιο και φιλόδοξο όραμα τόσο της σημερινής Δημοτικής Αρχής όσο και παλαιότερων Δημοτικών Αρχών του Δήμου Παρνασσού. Περιλαμβάνονται αναπλάσεις και στις τρεις τοπικές κοινότητες,  Πολυδρόσου, Επταλόφου και Λιλαίας της Δ.Ε. Παρνασσού βελτιώνοντας συνολικά την εικόνα τους και αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των πολυπληθών επισκεπτών της περιοχής. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου μας και τους αυτοδιοικητικούς συναδέλφους της Δ.Ε. Παρνασσού για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του σχεδιασμού και της ωρίμανσης του συγκεκριμένου έργου. Με ομαδική και συντονισμένη δουλειά έγινε εφικτή η ένταξη ενός ακόμα έργου του Δήμου μας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το έργο θα δημοπρατηθεί. Η κατασκευή του πιθανά να δημιουργήσει μικρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, σύντομα όμως τόσο αυτοί όσο και οι επισκέπτες των ιδιαιτέρου κάλους συγκεκριμένων οικισμών θα απολάβουν τα οφέλη της κατασκευής του».